• Thiết kế cấp phối bê tông

    Thiết kế bê tông là gì? Trong các công trình xây dựng, bê tông đóng một vai trò hết sức quan trọng trong các bộ phân kết cấu .Từ các...

  • Thí nghiệm & Thiết kế vữa

    Vữa xây dựng là gì? Vữa là hỗn hợp được chọn một cách hợp lý (nhân tạo), trộn đều của chất kết dính vô cơ, cốt liệu nhỏ với nước theo những tỷ...

  • Thí nghiệm CÁT

    Thí nghiệm cát xây dựng, cát san lấp và cát bê tông nhằm cung cấp cơ sở để đánh giá chất lượng cát sử dụng cho công trình. Cát không...

1 3 4 5 6 7