Độ ẩm tự nhiên của Đất

1. Khái niệm: Độ ẩm của đất là lượng nước trong mẫu đất bị mất đi khi mẫu đất bị đốt nóng đến nhiệt độ 105°C. Độ ẩm thường được … Đọc tiếp Độ ẩm tự nhiên của Đất