Thí nghiệm độ chặt cấp phối đá dăm chính là thí nghiệm độ chặt nền đường. Phương pháp thí nghiệm theo 22TCN 346:2006. Quy trình này chỉ áp dụng cho những loại vật liệu có không quá 50% lượng hạt nằm trên sàng 19,0 mm.

1. Mẫu kết quả

Mẫu kết quả thí nghiệm độ chặt cấp phối đá dăm loại I

Thí nghiệm độ chặt cấp phối đá dăm

Thí nghiệm độ chặt nền đường

2. Nội dung thí nghiệm 

– Tại vị trí thí nghiệm, tiến hành đào một cái hố vào lớp vật liệu.  Có đường kính và chiều sâu quy định (Khoản 5.3). Lấy toàn bộ vật liệu ở hố đào, tiến hành xác định khối lượng tự nhiên.  Và độ ẩm của vật liệu.

– Dùng phễu rót cát đổ một lượng cát chuẩn có khối lượng thể tích.  Đã xác định trước vào trong hố đào, tính thể tích của hố đào.

– Từ kết quả khối lượng tự nhiên, độ ẩm của vật liệu và thể tích hố đào. Sẽ tính được khối lượng thể tích khô thực tế của lớp vật liệu thí nghiệm.

3. Dụng cụ thí nghiệm

  • Bộ phễu rót cát:
  • Bình chứa cát
  • Phễu:
  • Đế định vị
  • Cát chuẩn
  • Cân
  • Tủ sấy
  • Sàng
  • Các loại dụng cụ khác: dao, cuốc nhỏ, đục, xẻng nhỏ, thìa, đinh to, xô có nắp đậy, hộp đựng mẫu độ ẩm, chổi lông,…

Thí nghiệm độ chặt nền đường đúng quy trình, nhanh chóng và chi phí hợp lý. Liên hệ trung tâm thí nghiệm vật liệu xây dựng – LAS XD 508. Hotline 0982 512 385

Bài viết liên quan về thí nghiệm độ chặt. Tham khảo các bài viết sau

Cách kiểm tra độ chặt của đất