Thí nghiệm đo E mặt đường

Thí nghiệm đo E mặt đường có 2 cách dùng tấm ép cứng hoặc cần benkeman. Đo E bằng tấm ép cứng thì theo TCVN 8861:2011. Đo E bằng cần … Đọc tiếp Thí nghiệm đo E mặt đường