• Kiểm định, đánh giá chất lượng công trình

    Kiểm định chất lượng công trình xây dựng (sau đây viết tắt là kiểm định) là hoạt động kiểm tra, xác định chất lượng của sản phẩm xây dựng, bộ phận...

  • Thí nghiệm Khung, Cửa

    Phòng Las 508 trực thuộc công ty Cổ phần kiểm định chất lượng xây dựng Toàn Caafo cung cấp dịch vụ Thử nghiệm kích thước, độ bền va đập, độ...

  • Đo điện trở tiếp địa

    Sử dụng máy (thiết bị) đo, kiểm tra điện trở nối đất 3 cực và loại máy kẹp dạng như Ampe kìm được sử dụng phổ biến Bước 1: Kiểm tra...

1 2 3 25