• Tiêu chuẩn nén mẫu vữa

    Tiêu chuẩn nén mẫu vữa theo tiêu chuẩn TCVN 3121-11:2003. Phương pháp thử để xác định cường độ uốn và nén của vữa đã đóng rắn. Nội dung tiêu chuẩn...

  • Báo cáo thí nghiệm vật liệu xây dựng

    Báo cáo thí nghiệm vật liệu xây dựng  hay còn gọi là  kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng được quy định trong hướng dẫn 154/HD – SXD ngày 08/05/2007....

  • Lấy mẫu thí nghiệm đất

    Để thí nghiệm đất  thì cần biết tiêu chuẩn lấy mẫu đất là theo tiêu chuẩn việt nam TCVN4210:1995. Quy định chung về lấy mẫu, phương pháp xác định độ chặt...

1 2 3 15