• Dich vụ Siêu âm dò cốt thép uy tín

    Mục đích siêu âm dò cốt thép là định vị cốt thép trong bê tông. Và đo chiều dầy lớp phủ của bê tông. Để ứng dụng trong nghiên cứu...

  • Thí nghiệm các vật liệu chống cháy

    Thí nghiệm các vật liệu chống cháy, cách âm, cách nhiệt theo các tiêu chuẩn sau: TCVN 6530: 99, TCVN 9311: 12, ISO 834-1: 99.  ISO 9994: 19, ISO 9994:...

  • Dịch vụ thí nghiệm đá vôi

    Trung tâm thí nghiệm vật liệu xây dựng – LAS XD 508. Cung cấp dịch vụ thí nghiệm đá vôi. Dựa vào tiêu chuẩn JIS M 8850 và ASTM D3967-95A....

1 2 3 24