• Thí nghiệm thanh nhôm

    Nhôm là tên một nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn nguyên tố có ký hiệu Al và số nguyên tử bằng 13. Nhôm là nguyên tố phổ biến thứ ba (sau...

  • Thí nghiệm gối cầu cao su

    Thí nghiệm gối cầu cao su theo TCVN 10308 : 2014 ( vừa là yêu cầu kỹ thuật, vừa là phương pháp thử). Tiêu chuẩn này được áp dụng cho...

  • Thí nghiệm bê tông nhựa

    Bê tông nhựa là một loại vật liệu rất quan trọng và phổ biến trong đường bộ. Hiện tại bê tông nhựa nóng được sử dụng đến trên 50% trong...

1 2 3 15