• Thí nghiệm bê tông nhựa

    Bê tông nhựa là một loại vật liệu rất quan trọng và phổ biến trong đường bộ. Hiện tại bê tông nhựa nóng được sử dụng đến trên 50% trong...

  • Nén mẫu bê tông khoan rút lõi

    Kiểm định chất lượng bê tông hiện trường có 3 phương pháp: Khoan lấy mẫu, siêu âm và dùng súng bật nẩy. Mỗi phương pháp sẽ có từng ưu điểm...

  • Thí nghiệm nén mẫu vữa

    Thí nghiệm nén mẫu vữa mục đích là để xác định cường độ nén của mẫu vữa đã đóng rắn. Phương pháp thử xác định cường độ chịu nén theo ...

1 2 3 14