• Thí nghiệm gạch Terazo

    Thí nghiệm gạch Terazo theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7744:2013. Được soát xét từ TCVN 7744 : 2007 và dựa trên cơ sở tiêu chuẩn BS EN 13748-1:2004 và...

  • Thí nghiệm cọc khoan nhồi

    Thí nghiệm cọc khoan nhồi theo tiêu chuẩn TCVN 9396:2012 và ASTM 6760. Xác định tính đồng nhất của bê tông, phương pháp xung siêu âm. Tham khảo TCVN 9395:2012...

  • Thí nghiệm CBR trong phòng

    Thí nghiệm CBR trong phòng theo tiêu chuẩn ngành 22TCN 332:2006. Quy trình thí nghiệm xác định chỉ số CBR của đất đá dăm trong phòng thí nghiệm. Tham khảo...

1 2 3 18