• Nén bê tông mác 250 Uy tín

    Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng – Las XD 508. Thuộc Công ty CP Kiểm định Chất lượng Xây dựng Toàn cầu. Cung cấp dịch vụ nén bê tông...

  • Quy định lấy mẫu vật liệu xây dựng mới nhất

    Quy định lấy mẫu vật liệu xây dựng mới nhất. Tại trung tâm thí nghiệm vật liệu xây dựng. Las XD 508 thuộc Công ty CP Kiểm định chất lượng...

  • Quy định mới về kết quả thí nghiệm

    Quy định mới về kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng. Được quy định trong Phụ lục 03 Nghị định 62/2016/NĐ-CP ban hành ngày 01/07/2016. Thông tư số 06/2017/TT-BXD...

1 2 3 47