• Tiêu chuẩn thí nghiệm gạch xây

    Tiêu chuẩn thí nghiệm gạch xây theo tiêu chuẩn việt nam TCVN 6355:2009 phương pháp thử gồm 8 phần với các loại gạch xây. Tiêu chuẩn này quy định phương...

  • Thiết kế cấp phối bê tông nhựa C19

    Thiết kế cấp phối bê tông nhựa C19 là quá trình thiết kế thành phần hạt bê tông nhựa để đạt được cấp phối tối ưu đảm bảo các chỉ...

  • Thiết kế cấp phối vữa xi măng

    Thiết kế cấp phối vữa xi măng chúng ta cần có kết quả thí nghiệm của xi măng; nước; cát để lên thiết kế cấp phối vữa. Cấp phối vữa xi...

1 2 3 40