MỘT SỐ HÌNH ẢNH THÍ NGHIỆM CÁC DỰ ÁN

Thí nghiệm Sơn – Công trình Ngọc Hồi

2. Công trình Láng hòa Lạc

3. Công trình Tây hồ

5. Công trình tây mỗ

7. Công trình Láng hòa lạc

8. Công trình Hồ Hoàn kiếm

9. Công trình Hải phòng

9. Công trình Hưng yên

10. Công trình Hà  Nam

11. Công trình Thái bình

12. Công trình Móng cái – Quảng Ninh

Đề cương thí nghiệm

13. Công trình Thanh hóa

14. Công trình Nguyễn Xiển

15. Công trình Tây mỗ