• Dịch vụ Thí nghiệm thiết bị vệ sinh

    Trung tâm thí nghiệm vật liệu xây dựng – Las XD 508. Cung cấp dịch vụ thí nghiệm thiết bị vệ sinh. Bao gồm thí nghiệm chậu rửa; thí nghiệm...

  • Thí nghiệm bàn nén hiện trường uy tín

    Công ty CP Kiểm định Chất lượng Xây dựng Toàn cầu cung cấp dịch vụ thí nghiệm bàn nèn hiện trường. Theo tiêu chuẩn việt nam TCVN 9354:2012. Tiêu chuẩn...

  • Nén bê tông mác 250 Uy tín

    Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng – Las XD 508. Thuộc Công ty CP Kiểm định Chất lượng Xây dựng Toàn cầu. Cung cấp dịch vụ nén bê tông...

1 2 3 38