• Dịch vụ thí nghiệm thang máng cáp

    Trung tâm thí nghiệm và kiểm định vật liệu xây dựng. Cung cấp dịch vụ thí nghiệm thang máng cáp theo tiêu chuẩn quốc giá TCVN 10688:2015; IEC 61537:2006: Bao...

  • Thí nghiệm keo chít mạch

    Trung tâm thí nghiệm vật liệu xây dựng. LAS XD 508 cung cấp dịch vụ thí nghiệm keo chít mạch, keo dán gạch. Bao gồm các chi tiêu thí nghiệm...

  • Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa đầy đủ

    Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa đầy đủ, cập nhật được chúng tôi tóm tắt như sau: I. Sản phẩm, hàng hóa được chia thành (K3,4 Đ3 Luật Chất...

1 2 3 40