• Dich vụ Siêu âm dò cốt thép uy tín

    Mục đích siêu âm dò cốt thép là định vị cốt thép trong bê tông. Và đo chiều dầy lớp phủ của bê tông. Để ứng dụng trong nghiên cứu...

  • Quy định mới về kết quả thí nghiệm

    Quy định mới về kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng. Được quy định trong Phụ lục 03 Nghị định 62/2016/NĐ-CP ban hành ngày 01/07/2016. Thông tư số 06/2017/TT-BXD...

  • Thí nghiệm cắt cánh hiện trường là gì?

    Thí nghiệm cắt cánh hiện trường là gì?. Là xác định sức kháng cắt không thoát nước của đất. Được sử dụng cho các loại đất dính mềm yếu, bão...

1 2 3 36