Một số hình ảnh dự án trường Trường trung Học cơ sở và tiểu học Tây Hồ

Thí nghiệm Dự án Tây Hồ

 

 

Dự án Tây hồ

 

 

Công trình tây hồ