• Lấy mẫu thí nghiệm bê tông nhựa

    Lấy mẫu thí nghiệm bê tông nhựa theo tiêu chuẩn việt nam TCVN 7494:2005 tương đương với ASTM D 140 – 01. Nội dung chính như sau:  I. Cách bảo...

  • Quy trình thí nghiệm bê tông nhựa

    Quy trình thí nghiệm bê tông nhựa được quy định trong 22TCN 62-84 có hiệu lực từ 21-12-1984 (Ban hành theo quyết định số 2916/KHKT ngày 21-12-1984 ). Nôi dung...

  • Thí nghiệm bê tông nhựa

    Bê tông nhựa là một loại vật liệu rất quan trọng và phổ biến trong đường bộ. Hiện tại bê tông nhựa nóng được sử dụng đến trên 50% trong...