• Kiểm định công trình xây dựng

    Kiểm định chất lượng công trình xây dựng (sau đây viết tắt là kiểm định). Là hoạt động kiểm tra, xác định chất lượng của sản phẩm xây dựng. Bộ phận...

  • Kiểm định an toàn bình khí nén, bình tích áp

    Vai trò của kiểm định bình khí nén, bình tích áp Để đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành và sử dụng bình khí nén thì việc kiểm...

  • Kiểm định thiết bị nâng

    Tại sao cần kiểm định thiết bị nâng Tất cả đơn vị sử dụng các thiết bị nâng nằm trong danh sách cần phải kiểm định. Do Nhà nước ban...

1 2