• Nén mẫu bê tông khoan rút lõi

    Kiểm định chất lượng bê tông hiện trường có 3 phương pháp: Khoan lấy mẫu, siêu âm và dùng súng bật nẩy. Mỗi phương pháp sẽ có từng ưu điểm...