• Tiêu chuẩn nén mẫu vữa

    Tiêu chuẩn nén mẫu vữa theo tiêu chuẩn TCVN 3121-11:2003. Phương pháp thử để xác định cường độ uốn và nén của vữa đã đóng rắn. Nội dung tiêu chuẩn...