• Thí nghiệm Đá Dăm

    Việc xác định các chỉ tiêu cơ lý cho các loại đá: đá 1×2, 2×4, 4×6… là vô cùng quan trọng khi móng của công trình xây dựng được đặt...

  • Thí nghiệm xi măng

    Trong xây dựng thì xi măng là một trong những sản phẩm không thể thiếu. Chúng có dạng bột mịn màu xám bạc với khả năng kết dính rất tốt...

  • Thí nghiệm Thép Xây Dựng

    Thí nghiệm thép xây dựng là một trong những hạng mục quan trọng trước khi thi công công trình. Thí nghiệm thép phải tuân theo các TCXDVN TCVN 1651-1985, TCVN 6285-1997,....

1 5 6 7 8