• TCXDVN 326:2004 :CỌC KHOAN NHỒI

    TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 326:2004 CỌC KHOAN NHỒI – TIÊU CHUẨN THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU BORED PILE – STANDARD FOR CONSTRUCTION, CHECK AND ACCEPTANCE LỜI NÓI ĐẦU...

  • TCVN 9395:2012 Cọc khoan nhồi – Thi công và nghiệm thu

    TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9395:2012 CỌC KHOAN NHỒI – THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Bored pile – Construction, check and acceptance Lời nói đầu TCVN 9395:2012 được chuyển đổi...