TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM

TCXDVN 326:2004

CỌC KHOAN NHỒI – TIÊU CHUẨN THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU

BORED PILE – STANDARD FOR CONSTRUCTION, CHECK AND ACCEPTANCE

LỜI NÓI ĐẦU

TCXDVN 326 : .2004 “ Cọc khoan nhồi – Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu” được Bộ Xây dựng ban hành theo quyết định số 30/2004/QĐ-BXDngày 10/12/2004.

Nội dung chính

1. Phạm vi áp dụng TCXDVN 326:2004

1.1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho thi công và nghiệm thu cọc khoan nhồi bê tông cốt thép. Đường kính lớn hơn hoặc bằng 60 cm trừ những công trình có điều kiện địa chất đặc biệt. Như vùng có hang các-tơ, mái đá nghiêng.

1.2. Tiêu chuẩn này thay thế tiêu chuẩn xây dựng TCXD 197 : 1997 ” Nhà cao tầng – Thi công cọc khoan nhồi”. TCXD 206: 1998″ Cọc khoan nhồi, Yêu cầu về chất lượng thi công”.  Và các điều từ 7.14 đến 7.20 trong mục 7: “ Móng cọc và tường vây cọc ván” của TCXD 79 : 1980.

2. Tiêu chuẩn viện dẫn TCXDVN 326:2004

TCVN 5637-1991: Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng- Nguyên tắc cơ bản;

TCVN 5308-1991: Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng;

TCXD 205 -1998: Móng cọc – Tiêu chuẩn thiết kế

TCXDVN 269-2002: Cọc – Phương pháp thí nghiệm bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục

3. Quy định chung TCXDVN 326:2004

3.1. Khi thi công gần các công trình hiện có phải có biện pháp quan trắc các công trình này. Và lựa chọn giải pháp thi công thích hợp để đảm bảo an toàn, ổn định cho chúng. Nhà thầu được đưa các giải pháp đảm bảo an toàn các công trình lân cận vào giá chào thầu.

3.2. Người chịu trách nhiệm thiết kế tổ chức thi công, chọn biện pháp, thiết bị phải có trình độ. Và kinh nghiệm thi công cọc nhồi qua ít nhất 1 công trình tương tự. Cán bộ và công nhân tham gia thi công phải được huấn luyện và đào tạo tay nghề.

3.3. Nhà thầu cần lập biện pháp thi công đầy đủ bản vẽ và thuyết minh chi tiết để trình chủ đầu tư ( hoặc tư vấn giám sát của chủ đầu tư). Xem xét phê chuẩn trước khi tiến hành thi công. Trong khi thi công phải tiến hành kiểm tra từng công đoạn. Nếu đạt yêu cầu mới được tiến hành thi công công đoạn tiếp theo.

3.4. Nghiệm thu móng cọc khoan nhồi dựa theo các nguyên tắc cơ bản trong tiêu chuẩn TCVN 5637-1991. Và các quy định trong “ Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng” ban hành kèm theo Nghị định của Chính phủ.

TCVN 336-2004 :CỌC KHOAN NHỒI

TCVN 336-2004 :CỌC KHOAN NHỒI

3.5. Một số thuật ngữ và định nghĩa

– Cọc khoan nhồi: là loại cọc tiết diện tròn được thi công bằng cách khoan tạo lỗ trong đất sau đó lấp đầy bằng bê tông cốt thép.

– Dung dịch khoan : dung dịch gồm nước sạch và các hoá chất khác như bentonite, polime … Có khả năng tạo màng cách nước giữa thành hố khoan và đất xung quanh đồng thời giữ ổn định thành hố khoan.

– Thép gia cường: vòng thép tròn đặt phía trong cốt thép chủ của lồng thép để tăng độ cứng của lồng khi vận chuyển và lắp dựng.

– Con kê: phụ kiện bằng thép bản hoặc xi măng-cát (hình tròn) dùng định vị lồng thép trong lỗ khoan.

4. Công tác chuẩn bị TCXDVN 326:2004

4.1. Để có đầy đủ số liệu cho thi công cọc đại trà, nhất là trong điều kiện địa chất phức tạp. Các công trình quan trọng, cọc chịu tải trọng lớn, thời gian lắp dựng cốt thép.  ống siêu âm và đổ bê tông một cọc kéo dài. Nhà thầu nên tiến hành thí nghiệm việc giữ thành hố khoan, thi công các cọc thử và tiến hành thí nghiệm cọc bằng tải trọng tĩnh. Kiểm tra độ toàn khối của bê tông cọc theo đề cương của Thiết kế hoặc tự đề xuất trình chủ đầu tư phê duyệt.

4.2. Trước khi thi công cọc cần tiến hành kiểm tra mọi công tác chuẩn bị để thi công cọc theo biện pháp thi công được duyệt, các công việc chuẩn bị chính có thể như sau:

a. hiểu biết rõ điều kiện địa chất công trình và địa chất thuỷ văn, chiều dày, thế nằm và đặc trưng cơ lý của các lớp đất. Kết quả quan trắc mực nước ngầm; áp lực nước lỗ rỗng, tốc độ dòng chảy của nước trong đất, khí độc hoặc khí dễ gây cháy nổ v.v

b. tìm hiểu khả năng có các chướng ngại dưới đất để có biện pháp loại bỏ chúng. Đề xuất phương án phòng ngừa ảnh hưởng xấu đến công trình lân cận và công trình ngầm. Nếu chưa có hồ sơ hiện trạng các công trình lân cận và công trình ngầm. Nhà thầu phải yêu cầu Chủ đầu tư tiến hành công tác khảo sát, đo vẽ lập hồ sơ; biên bản lập. Với các chủ sở hữu các công trình liền kề phải được các cơ quan có đủ thẩm quyền bảo lãnh.

Chú thích:

Nhà thầu tham khảo hồ sơ do Chủ đầu tư cấp là chính, nếu còn thiếu thì bổ sung trong hồ sơ dự thầu.

c. kiểm tra vật liệu chính (thép, xi măng, vữa sét, phụ gia, cát, đá, nước sạch…) , chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất, và kết quả thí nghiệm kiểm định chất lượng;

d. thi công lưới trắc đạc định vị các trục móng và toạ độ các cọc cần thi công;

e. thi công các công trình phụ trợ, đường cấp điện, cấp thoát nước, hố rửa xe. Hệ thống tuần hoàn vữa sét (kho chứa, trạm trộn, bể lắng, đường ống, máy bơm, máy tách cát..)

f. san ủi mặt bằng và làm đường phục vụ thi công, đủ để chịu tải trọng của thiết bị thi công lớn nhất. Lập phương án vận chuyển đất thải, tránh gây ô nhiễm môi trường;

g. tập kết vật tư kỹ thuật và thiết bị, kiểm tra tình trạng máy móc, thiết bị trong tình trạng sẵn sàng hoạt động tốt, dụng cụ. Và thiết bị kiểm tra chất lượng phải qua kiểm chuẩn của cơ quan Nhà nước;

h. chuẩn bị dung dịch khoan, cốt thép cọc, ống siêu âm, ống đặt sẵn để khoan rút lõi bê tông (nếu cần) , thùng chứa đất khoan. Các thiết bị phụ trợ ( cần cẩu, máy bơm, máy trộn dung dịch, máy lọc cát, máy nén khí, máy hàn, tổ hợp ống đổ, sàn công tác phục vụ đổ bê tông, xe chở đất khoan).  Cùng các thiết bị để kiểm tra dung dịch khoan, lỗ khoan, dụng cụ kiểm tra độ sụt bê tông, hộp lấy mẫu thí nghịệm bê tông, dưỡng định vị lỗ cọc…

i. lập biểu kiểm tra và nghiệm thu các công đoạn thi công theo mẫu in sẵn (xem phụ lục C).

4.3. Hệ thống mốc chuẩn và mốc định vị trục móng phải đáp ứng điều kiện độ chính xác. về toạ độ và cao độ theo yêu cầu kỹ thuật của công trình. Nhà thầu có trách nhiệm nhận và bảo quản hệ thống mốc chuẩn trong suốt quá trình thi công cọc.

Lập biên bản nghiệm thu công tác chuẩn bị trước khi thi công.

> Tham khảo dịch vụ THí nghiệm vật liệu xây dựng tại đây

Thí nghiệm vật liệu xây dựng

5. Dung dịch khoan TCXDVN 326:2004

5.1. Tuỳ theo điều kiện địa chất, thuỷ văn, nước ngầm, thiết bị khoan. Để chọn phương pháp giữ thành hố khoan và dung dịch khoan thích hợp. Dung dịch khoan được chọn dựa trên tính toán theo nguyên lý cân bằng áp lực ngang giữa cột dung dịch trong hố khoan. Và áp lực của đất nền và nước quanh vách lỗ. Khi khoan trong địa tầng dễ sụt lở, áp lực cột dung dịch phải luôn lớn hơn áp lực ngang của đất và nước bên ngoài.

5.2. Khi áp lực ngang của đất và nước bên ngoài lỗ khoan lớn (do tải trọng của thiết bị thi công hay của các công trình lân cận sẵn có…). Thì phải dùng ống vách để chống sụt lở, chiều sâu ống vách tính theo nguyên lý cân bằng áp nêu trên. Khi khoan gần công trình hiện hữu nếu có nguy cơ sập thành lỗ khoan thì phải dùng ống chống suốt chiều sâu lỗ cọc.

5.3. Dung dịch bentonite

dùng giữ thành hố khoan nơi địa tầng dễ sụt lở cho mọi loại thiết bị khoan. Giữ cho mùn khoan không lắng đọng dưới đáy hố khoan. Và đưa mùn khoan ra ngoài phải đảm bảo được yêu cầu giữ ổn định vách hố khoan trong suốt quá trình thi công cọc. Khi mực nước ngầm cao (lên đến mặt đất) cho phép tăng tỷ trọng dung dịch bằng các chất có tỷ trọng cao như barit, cát magnetic …

5.4. Kiểm tra dung dịch bentonite từ khi chế bị cho tới khi kết thúc đổ bê tông từng cọc. Kể cả việc điều chỉnh để đảm bảo độ nhớt. Và tỷ trọng thích hợp nhằm tránh lắng đáy cọc quá giới hạn cho phép cần tuân theo các quy định nêu trong mục 9 của tiêu chuẩn này.  Và các yêu cầu đặc biệt (nếu có) của Thiết kế. Dung dịch có thể tái sử dụng trong thời gian thi công công trình nếu đảm bảo được các chỉ tiêu thích hợp, nhưng không quá 6 tháng.

5.5. Khi dùng dung dịch polime hoặc các hoá phẩm khác

ngoài các chức năng giữ ổn định thành hố khoan phải kiểm tra ảnh hưởng của nó đến môi trường đất -nước . (tại khu vực công trình và nơi chôn lấp đất khoan).

 

>> Còn tíêp TCXDVN 326:2004 Xem tại đây