• Đo điện trở tiếp địa

    Sử dụng máy (thiết bị) đo, kiểm tra điện trở nối đất 3 cực và loại máy kẹp dạng như Ampe kìm được sử dụng phổ biến Bước 1: Kiểm tra...

  • Thí Nghiệm Dây Điện – Dây Cáp Điện

    Dịch vụ thí nghiệm dây cáp điện Hầu hết các dự án lớn, đơn vị tư vấn giám sát đều yêu cầu nhà thầu thi công (cung cấp vật tư, thiết bị) Lập biên...