• Dịch vụ thí nghiệm Epoxy

    Trung tâm thí nghiệm vật liệu xây dựng – Las Xd 508 cung cấp dịch vụ thí nghiệm sơn Epoxy. Dựa vào tiêu chuẩn TCVN 9014:2011. Các chỉ tiêu thí...

  • Đề cương kiểm định công trình Toàn cầu

    Nội dung Đề cương kiểm định công trình Toàn cầu chi tiết như sau: I, CÁC CĂN CỨ THỰC HIỆN: a, Căn cứ pháp lý: Căn cứ Luật xây dựng;...

  • thí nghiệm bu lông 8.8 uy tín

    Thí nghiệm bu lông 8.8 theo tiêu chuẩn TCVN1916 – 1995, TCVN197 – 2014.  Tiêu chuẩn này áp dụng cho bu lông, vít, vít cấy và đai ốc. Có ren...

1 2 3 4 5 24