• Thí nghiệm băng cản nước

    Công ty CP kiểm định chất lượng xây dựng Toàn cầu cung cấp dịch vụ thí nghiệm băng cản nước theo TCVN 9407: 2014. Nhằm xác định độ bền kéo,...