• Cách tối ưu khoan rút lõi bê tông

    Cách tối ưu khi sử dụng khoan rút lõi bê tông chúng ta cần chú ý như sau: Nếu khoan với mũi khoan rút lõi bê tông ướt, nên sử...

  • Tìm hiểu khoan rút lõi bê tông

    Định nghĩa Khoan rút lõi bê tông là dịch vụ khoan cắt rút lõi một phần của tấm bê tông, đây là công nghệ hiện đại và tiên tiến trong...