• Thí nghiệm tro bay

    Thí nghiệm tro bay theo tiêu chuẩn việt nam TCVN 10302:2014. Tro bay là một loại khoáng hoạt tính pozzolan dùng làm phụ gia cho chế tạo bê tông cường độ cao. Tro bay là...