Cốt liệu bê tông bao gồm: Cốt liệu lớn là đá; sỏi. Cốt liệu bé là cát và bột khoáng. Trung tâm thí nghiệm và kiểm định vật liệu xây dựng. Las XD 508 cũng cấp thí nghiệm cốt liệu bê tông dựa vào tiêu chuẩn TCVN 7572:2006. Thí nghiệm cốt liệu lớn là thí nghiệm đá, sỏi. Thí nghiệm cốt liệu bé là thí nghiệm cát, bột khoáng. Cốt liệu lớn và cốt liệu bé được định nghĩa theo tiêu chuẩn TCVN 7570 : 2006.

Thí nghiệm cốt liệu lớn

Nội dung chính

1. Thí nghiệm cốt liệu bê tông là cốt liệu lớn.

Lấy mẫu ban đầu  của cốt liệu lớn được lấy trên băng truyền, trong kho hoặc bể chứa. Thí nghiệm bao gồm các chỉ tiêu: Thành phần hạt; cường độ đá gốc; Hàm lượng bùn sét; hàm lượng thoi dẹt; hàm lượng Silic và CL– 

Mẫu kết quả thí nghiệm: CỐT LIỆU LỚN (ĐÁ DĂM) DÙNG CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA, Dmax10 (đá 5×10) mm

STTChỉ tiêu cơ lýĐơn vịKết quảYêu cầu
1Thành phần hạtĐạtĐạt yêu cầu
2 Cường độ đá gốcMPa85.32
3Hàm lượng bụi bùn sét%0.31≤ 1.0
4Hàm lượng thoi dẹt%14.08
5Hàm lượng CL%0.004≤ 0.01
6Phản ứng kiềm SilicĐạt Nằm trong vùng
cốt liệu vô hại

2. Thí nghiệm cốt liệu bê tông là cốt liệu bé.

Lấy mẫu ban đầu:

  • Trên các băng truyền, mẫu ban đầu được lấy định kỳ từ 0,5 giờ đến 1 giờ và lấy trên suốt chiều ngang băng chuyền cát. Có thể sử dụng dụng cụ Hình 1 để lấy mẫu trên băng chuyền.
  • Nếu cốt liệu nhỏ đồng nhất thì thời gian giữa hai lần lấy có thể kéo dài hơn.
  • Trong kho chứa, mẫu ban đầu của cốt liệu nhỏ được lấy từ nhiều điểm khác nhau theo chiều cao đống cốt liệu từ đỉnh xuống tới chân, sao cho mẫu lấy ra đại diện cho cả lô cốt liệu nhỏ.
  • Nếu cốt liệu nhỏ ở trong các bể chứa thì phải lấy cả trên mặt và dưới đáy bể.

Các chỉ tiêu thí nghiệm bao gồm: Hàm lượng các tạp chất; tạp chất hữu cơ; hàm lượng clorua; phản ứng kiềm; thành phần hạt;….

Mẫu kết quả thí nghiệm cát: Down load  Tại Đây