Thí nghiệm cát xây dựng, cát san lấp và cát bê tông nhằm cung cấp cơ sở. Để đánh giá chất lượng cát sử dụng cho công trình. Cát không đạt chất lượng là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng công trình xây dựng. Vì vậy việc thí nghiệm cát theo các TCXDVN là vô cùng cần thiết.

Công ty Cổ phần kiểm định chất lượng xây dựng Toàn Cầu cung cấp dịch vụ thí nghiệm vật liệu xây dựng. Kiểm định chất lượng cát xây dựng, cát san lấp và cát bê tông tại Hà Nội. Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số 0982 512 385 hoặc xem tại đây

Thí nghiệm cát xây dựng

Những tiêu chuẩn thí nghiệm cát được áp dụng

Câu hỏi

– Tôi đang thi công cho 2 công trình  thuộc ngân sách  nhà nước. Tôi có đem 2 mẫu cát, đá đi thí nghiệm ở 2 phòng LAS-XD khác nhau. 1 của tư nhân và 1 của Trung Tâm Kiểm Định thuộc Sở Xây Dựng. Nhưng 2 phòng LAS-XD này lại thí nghiệm theo 2 tiêu chuẩn khác nhau. Đơn vị tư nhân thì theo TCVN 7570:2006 và TCVN 7572:2006. Của Trung Tâm Kiểm Định thì theo TCVN 1770:1986 và TCVN 1772:1986,…

– Đơn vị giám sát không chấp nhận kết quả của Trung Tâm Kiểm Định. Buộc phải thực hiện theo tiờu chuẩn mới.

– Theo giải thích của Trung Tâm Kiểm Định thì 2 tiêu chuẩn TCVN 7570:2006 và TCVN 7572:2006. Là 2 tiêu chuẩn mới. Chưa có hiệu lực. 2 tiêu chuẩn này chỉ được sử dụng khi Bộ Xây Dựng gởi về cho các Sở Xây Dựng. Từ Sở mới triển khai cho các phòng LAS-XD khác, đơn vị tư nhân kia đó thực hiện sớm không đúng quy định.

– Như vậy, 2 tiêu chuẩn mới kia đó có hiệu lực chưa? Xin Cục Giám định cho biết để tôi trả lời với đơn vị giám sát.

Trả lời

1. Cát (hay cốt liệu nhỏ) và đá (hay cốt liệu lớn) dùng cho xây dựng được kiểm tra. Đánh giá chất lượng theo tiêu chuẩn về yêu cầu kỹ thuật có mã số TCVN 7570:2006. Tiêu chuẩn về phương pháp thử đó có mã số TCVN 7572:2006.

Các tiêu chuẩn thí nghiệm cát “ TCVN 7570:2006- Cốt liệu cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật” và Tiêu chuẩn “ TCVN 7572:2006 – Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử”.  Được Nhà nước ban hành và có hiệu lực thi hành từ năm 2006. Với những nội dung cần thiết phù hợp với tình hình hiện nay. Trong các lời nói đầu của các tiêu chuẩn này đó nêu ra việc thay thế các tiêu chuẩn cũ. Cụ thể là:

a) Tiêu chuẩn TCVN 7570:2006 đó thay thế “TCVN 1770:1986 – Cát xây dựng -Yêu cầu kỹ thuật”.  Và “ TCVN 1771:1987- Đá dăm sỏi và sỏi dăm dùng trong xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật”

b) Tiêu chuẩn TCVN 7572:2006 đó thay thế “ TCVN 1772:1987- Đá sỏi trong xây dựng – Phương pháp thử”.

2. Như vậy việc Nhà thầu giám sát thi công xây dựng không công nhận kết quả thí nghiệm cát xây dựng, đá. Do phòng thí nghiệm vật liệu & kết cấu công trình thuộc Trung tâm tư vấn & kiểm định xây dựng thuộc Sở Xây dựng. Là hoàn toàn có cơ sở. Ông Luân có thể hoàn toàn yên tâm trình kết quả thí nghiệm. Do phòng thí nghiệm LAS XD của tư nhân với nhà thầu giám sát thi công xây dựng để làm căn cứ nghiệm thu.