• Thí nghiệm Thép Xây Dựng

    Thí nghiệm thép xây dựng là một trong những hạng mục quan trọng trước khi thi công công trình. Thí nghiệm thép phải tuân theo các TCXDVN TCVN 1651-1985, TCVN 6285-1997,....

  • Thí nghiệm Bê Tông

    Hiện nay, ở nhiều nước tỷ lệ xây dựng công trình, nhà cửa bằng bê tong cốt thép lên tới 70- 80%. Ở nước ta cho đến nay khi sản lượng...

  • Thí nghiệm vật liệu xây dựng

    Thí nghiệm vật liệu xây dựng là gì? Đây chính là hoạt động kiểm định chất lượng vật liệu xây dựng áp dụng với các công trình xây dựng dân dụng,...

1 9 10 11