Thí nghiệm các vật liệu chống cháy, cách âm, cách nhiệt theo các tiêu chuẩn sau: TCVN 6530: 99, TCVN 9311: 12, ISO 834-1: 99.  ISO 9994: 19, ISO 9994: 18, JIS H0401: 13. BS EN50086: 96, ASTM E119….. Liên hệ Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng theo số hotline 0982 512 385 để được tư vấn chi tiết.

Thí nghiệm chống cháy

Mẫu Kết quả thí nghiệm các vật liệu chống cháy ( Mẫu thử: TẤM NHỰA PVC NANO)

TT Chỉ tiêu thí nghiệm Kết quả Ghi chú
1 Khả năng bắt cháy của vật liệu với thời gian mồi lửa ở mẫu thử là 30 giây
1.1 Xuất hiện sự bắt cháy Mẫu thử không bắt cháy
1.2 ‘- Ngọn lửa đạt đến vị trí phía trên cách điểm tác động lửa 150mm Ngọn lửa 150mm
1.3 Sự xuất hiện giọt cháy Không xuất hiện giọt cháy
1.4 Trạng thái vật lý mẫu thử sau khi thử nghiệm Mẫu bị biến dạng tại vị trí tiếp xúc mồi lửa

Mẫu Kết quả thí nghiệm các vật liệu chống cháy ( Mẫu thử: VẬT LIỆU THỦY TINH CHỐNG CHÁY NỔ)

TT Các chỉ tiêu thí nghiệm Đơn vị Kết quả Ghi chú
1 Khả năng bắt cháy của vật liệu với thời gian mồi lửa ở bề mặt tiếp xúc trực tiếp với mẫu thử là 30 phút Phút Mẫu thử không bắt cháy tại thời điểm 30 phút đầu tiên

Mẫu Kết quả thí nghiệm các vật liệu chống cháy ( Mẫu thử:Cáp Điện CU/XLPE/FR-PVC)

TT Các chỉ tiêu thí nghiệm Đơn vị Yêu cầu Kết quả
1 Thử nghiệm chống cháy
1.1 Khả năng chống cháy bằng ngọn lửa Phút ≥ 30 Đạt
1.2 Thời gian tự tắt khi rời nguồn đốt Giây ≥ 30 Đạt