Nội dung Đề cương kiểm định công trình Toàn cầu chi tiết như sau:

Nội dung chính

I, CÁC CĂN CỨ THỰC HIỆN:

a, Căn cứ pháp lý:

 • Căn cứ Luật xây dựng;
 • Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;
 • Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 về quản lý chất lượng. và bảo trì công trình xây dựng;

kiểm định công trình

kiểm định công trình

b, Tiêu chuẩn và quy phạm xây dựng:

 • TCVN 9381:2012 (TCXDVN 373:2006) Hướng dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà
 • TCVN 9378:2012 (TCXDVN 270:2002) Khảo sát đánh giá tình trạng nhà và công trình xây gạch đá
 • TCVN 2737:1995 Tải trọng và tác động- Tiêu chuẩn thiết kế
 • TCVN 4085:1985 Kết cấu gạch đá- Quy phạm thi công và nghiệm thu
 • TCVN 5573:1991 Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép- Tiêu chuẩn thiết kế
 • TCVN 9362:2012 (TCXD 45:1978) Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình
 • TCVN 5574:2012 (TCXDVN 356:2005) TC thiết kế kết cấu bê tông cốt thép
 • TCVN 9377:2012 (TCXDVN 303:2006) Công tác hoàn thiện trong xây dựng, thi công và nghiệm thu
 • TCVN 9343:2012 (TCXDVN 318:2004) Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép- Hướng dẫn công tác bảo trì
 • TCVN 9400:2012 (TCXDVN 357:2005) Quy trình quan trắc độ nghiêng công trình bằng phương pháp trắc địa
 • TCVN 9335:2012 (TCXD 171:1989) Bê tông nặng- Phương pháp không phá hoại sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nảy để xác định cường độ nén

II, GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH:

Công trình: ………………..

 

 • Hạng mục: …………………….
 • Địa điểm: ………………………………….
 • Đặc điểm: …………………………………….

III, MỤC ĐÍCH CÔNG TÁC KHẢO SÁT, KIỂM ĐỊNH

Kiểm định chất lượng công trình nhằm cung cấp các số liệu kỹ thuật. Chất  lượng hiện tại các hạng mục của công trình cho Chủ đầu tư.

IV, NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG KIỂM ĐỊNH CÔNG TRÌNH

Để đảm bảo các thông số giúp cho việc đánh giá chất lượng hiện trạng  công trình. Đơn vị tư vấn kiểm định đã tiến hành thực hiện công tác khảo sát trên công trình theo nội dung đề cương đã trình . Và được Chủ đầu tư phê duyệt bao gồm các công việc cụ thể như sau:

IV.1, Đo vẽ, khảo sát hiện trạng và đánh giá chất lượng chi tiết kiến trúc, hiện trạng sử dụng công trình:

 • Tiến hành khảo sát sơ bộ, thu thập và phân tích thông tin liên quan đến quá trình xây dựng và sử dụng công trình.
 • – Khảo sát chi tiết hiện trạng hệ thống kỹ thuật của công trình và đánh giá chất lượng sử dụng hiện tại của công trình.
 • Đánh giá chất lượng kiến trúc và sử dụng của công trình.

IV.  2, Khảo sát chi tiết hiện trạng chất lượng các bộ phận kết cấu công trình

 • Giải pháp kết cấu phần móng (Đế móng, đài móng, dầm giằng móng, cao độ đặt móng, đặc điểm nền móng…).
 • Giải pháp kết cấu phần thân, kiểm tra kích thước tiết diện hình học các kết cấu cơ bản, kết cấu chính.
 • Kiểm tra cường độ bê tông một số cấu kiện bằng phương pháp siêu âm kết hợp súng bật nảy, phương pháp khoan lấy mẫu.
 • Khảo sát, đo vẽ mô tả các vết nứt toàn công trình (nứt tường, cột, dầm, sàn, móng, nền).
 • Kiểm tra đánh giá, xếp loại cấu kiện, kết cấu nguy hiểm.
 • Chụp ảnh ghi lại đặc điểm hiện trạng, mô tả các hư hỏng, sai sót của công trình.

V, PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN, ĐÁNH GIÁ

V. 1, Tóm lược về phương pháp tiến hành và căn cứ để đánh giá

 • Việc thu thập các thông tin về công trình, chất lượng hiện trạng công trình được thực hiện. Thông qua quá trình khảo sát kết hợp với kết quả có được khi thực hiện. Đo đạc chi tiết, thí nghiệm kiểm định kiểm tra xác xuất tại hiện trường. Tổng hợp những số liệu đo đạc, thí nghiệm và các thông tin thu thập được về. hiện trạng hư hỏng cũng như chất lượng của các chi tiết. Bộ phận kết cấu là căn cứ để đánh giá tổng thể chất lượng hiện trạng về kiến trúc, kết cấu, hạ tầng kỹ thuật của công trình.
 • Công tác khảo sát được thực hiện thông qua các quy trình quy phạm tiêu chuẩn của nhà nước. Tham khảo thu thập các thông số, tiến hành đánh giá tuân theo.  TCXDVN 373:2006- Hướng dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà. (Tiêu chuẩn sửa đổi TCVN 9381:2012).

V.2, Các thiết bị chính sử dụng trong quá trình khảo sát, kiểm định

 • Thiết bị thử độ cứng bê tông bằng Súng bật nảy
 • Máy khoan lấy mẫu bê tông từ kết cấu.
 • Máy đo vận tốc xung siêu âm truyền qua bê tông.
 • Máy siêu âm mối hàn.
 • Máy dò từ xác định vị trí, số lượng và vị trí cốt thép trong kết cấu.
 • Máy ghi hình kỹ thuật số, máy ảnh kỹ thuật số.
 • Máy đo xa, đo cao, thước thép, thước kẹp.
 • Một số dụng cụ thí nghiệm và kiểm định chuyên dùng cần thiết khác.
 • Phòng thí nghiệm được sử dụng để thực hiện công tác kiểm định: Phòng thí nghiệm vật liệu và kiểm định chất lượng công trình LAS-XD ..

Còn tiếp: Để tải đầy đủ chi tiết  Đề cương kiểm định công trình Toàn cầu. Tại đây

Tham khảo: Khảo sát địa chât công trình

Thí nghiệm vẹt hằn bánh xe