Thí nghiệm cắt cánh hiện trường là gì?. Là xác định sức kháng cắt không thoát nước của đất. Được sử dụng cho các loại đất dính mềm yếu, bão hòa nước. Thí nghiệm theo tiêu chuẩn việt nam TCVN-10184-2021. Và 22TCN355-06-cat-canh-hien-truong. ” Quy trình thí nghiệm cắt cánh hiện trường”. Thường kết hợp cùng công tác khoan xoay lấy mẫu. Thí nghiệm được thực  hiện trong hoặc ngoài lỗ khoan.

Kết quả thí nghiệm cắt cánh hiện trường

1.  Những thông tin bổ sung đối với mỗi vị trí thí nghiệm cắt cánh hiện trường.

– Vị trí, số hiệu lỗ khoan/ lỗ cắt cánh;

– Cao độ lỗ khoan;

– Phương pháp tạo lỗ;

– Mô tả cánh cắt (có hoặc không có áo bảo vệ…);

– Mô tả phương pháp tạo và đo trị số mô men;

– Tên tổ trưởng tổ thí nghiệm và kỹ sư giám sát.

Tham khảo Hoạt động phòng thí nghiệm hiện trường

Thí nghiệm hiện trường

2 . Những thông tin thể hiện đối với mỗi điểm thí nghiệm cắt cánh
– Tên dự án/công trình/hạng mục công trình;
– Ngày thí nghiệm;
– Số hiệu lỗ khoan/ lỗ cắt cánh;
– Số hiệu máy cắt cánh, kích cỡ và hình dạng cánh cắt;
– Chiều sâu cánh cắt;
– Chiều sâu cánh cắt kể từ đáy ống bảo vệ hoặc tử đáy lỗ khoan;
– Số đọc mô men cắt cho trường hợp đất nguyên trạng;
– Thời gian cắt (từ lúc bắt đầu đến khi đạt trị số mô men cắt – đất bị phá hủy);
– Số đọc mô men cắt cho trường hợp đất bị phá hủy;
– Những sai khác so với quy trình thí nghiệm chuẩn.