Nội dung chính

CÂN PHÂN TÍCH – QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN

Analytical balances – Calibration procedure

Lời nói đầu:

ĐLVN 284 : 2015 do Ban kỹ thuật đo lường TC 9 “Phương tiện đo khối lượng và tỷ trọng” biên soạn, Viện Đo lường Việt Nam đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành

Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình hiệu chuẩn cân phân tích điện tử có mức cân lớn nhất không nhỏ hơn 100 g với giá trị độ chia không lớn hơn 0,1 mg dùng làm chuẩn đo lường để kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ, kiểm định sau sửa chữa các phương tiện đo độ ẩm của thóc, gạo, ngô và cà phê.

Giải thích từ ngữ

Các từ ngữ trong văn bản này được hiểu như sau:

2.1 Cân phân tích (sau đây gọi tắt là cân) là các cân không tự động cấp chính xác 1 theo OIML R76-1.

2.2 Mức cân lớn nhất (sau đây viết tắt là Max) là khả năng cân lớn nhất không tính đến khả năng trừ bì của cân.

2.3 Giá trị độ chia là giá trị được thể hiện bằng đơn vị khối lượng của hiệu số giữa 2 giá trị chỉ thị liên tiếp.

Các phép hiệu chuẩn

Phải lần lượt tiến hành các phép hiệu chuẩn ghi trong bảng 1.

TTTên phương tiện dùng để hiệu chuẩnĐặc trưng kỹ thuật đo lường cơ bảnÁp dụng cho điều mục của quy trình
1Chuẩn đo lườngCấp chính xác E27.2, 7.3
Bộ quả cân chuẩn có tổng khối lượng danh nghĩa bằng Max của cân
2Phương tiện đo khác
2.1Nhiệt kếPhạm vi đo: (15 ÷ 30) ºC
Giá trị độ chia: 0,1 ºC
5
2.2Ẩm kếPhạm vi đo: (30 ÷ 90) %RH
Giá trị độ chia: 1 %RH
5

Điều kiện hiệu chuẩn

Khi tiến hành hiệu chuẩn thiết bị đo lường phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

 • Địa điểm hiệu chuẩn phải đủ sáng, xa các nguồn sinh nhiệt, xa các nguồn sinh gió, không bị rung động.
 • Nhiệt độ, độ ẩm nơi hiệu chuẩn đảm bảo điều kiện sau:
 • Nhiệt độ: (23 ± 2) ºC.
 • Độ ẩm: (40 ÷ 70) %RH.
 • Cân nên được hiệu chuẩn tại địa điểm sử dụng.

Chuẩn bị hiệu chuẩn

Trước khi tiến hành hiệu chuẩn phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây:

 • Vệ sinh cân sạch sẽ
 • Đặt cân chắc chắn trên mặt phẳng và điều chỉnh thăng bằng.
 • Bật nguồn để sấy máy tối thiểu 30 phút hoặc theo yêu cầu của nhà sản xuất.
 • Đặt các quả cân chuẩn cùng môi trường với cân cần hiệu chuẩn không ít hơn 5 giờ.
 • Mở cửa buồng cân để cân bằng nhiệt độ trong buồng cân với môi trường.

Tiến hành hiệu chuẩn

Kiểm tra bên ngoài

Phải kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau đây:

 • Cân phải có nhãn ghi các thông số như số máy, nơi sản xuất, Max, giá trị độ chia.
 • Cân phải có đầy đủ các bộ phận và phụ kiện cần thiết.
 • Bộ phận chỉ thị của cân phải đảm bảo rõ ràng và đọc được chính xác.
 • Bộ phận tiếp nhận tải của cân phải cứng, vững và không bị vướng bởi các bộ phận khác của cân.

??  Download đầy đủ tiêu chuẩn tại đây