.Phòng LAS Toàn Cầu cung cấp dịch vụ thí nghiệm đất nền, đất đắp. Tại Hà Nội và trên toàn lãnh thổ Việt nam. Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ Hotline:0982 512 385, Email: thinghiemvlxd@gmail.com.

Nội dung chính

Thí nghiệm đất là thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý sau:

Thành phần hạt.

Độ ẩm: Độ ẩm của đất là lượng nước trong mẫu đất bị mất đi khi mẫu đất bị đốt nóng đến nhiệt độ 105°C. Độ ẩm thường được biểu diễn theo % của khối lượng đất khô.

Dung trọng tự nhiên.

Tỷ trọng: Khối lượng thể tích của đất không phải là một giá trị bất biến, mà thay đổi tùy theo độ ẩm và mức độ đầm chặt của mẫu đất.

 

 

 

Thí nghiệm cơ học đất

Thí nghiệm cơ học đất
Giới hạn Atterberg:
Nếu một mẫu đất có chứa một lượng hạt sét. Và bụi và ở một độ ẩm cụ thể thì mẫu đất sẽ thể hiện tính dẻo. Khi độ ẩm của đất thay đổi thì tính dẻo của mẫu đất cũng sẽ thay đổi.
Thí nghiệm nén một trục.
Thí nghiệm xác định góc nghỉ và hệ số rỗng (của cát).
Nén nhanh.

Giới hạn dẻo của đất:

 Giới hạn dẻo của đất là độ ẩm mà ở đó, đất chuyển từ trạng thái“biến dạng dẻo”sang trạng thái “biến dạng giòn”. Để xác định được điểm giới hạn này, người ta lăn các viên đất thành dây đất có đường kính 3 mm. Và nếu lúc đó các dây đất 3 mm này gãy. Hoặc vỡ vụn ra thì độ ẩm của dây đất lúc đó là giới hạn dẻo của đất. Nếu dây đất đã được lăn đến đường kính 3 mm mà vẫn chưa gãy hoặc chưa vỡ vụn ra thì thí nghiệm viên phải vo tròn dây đất lại và tiếp tục quy trình “vo viên – lăn” cho đến khi dây đất bị gãy hoặc vỡ vụn ở đường kính 3 mm.

Độ bão hòa của đất: 

“Độ bão hòa” của đất không phải là chỉ tiêu thí nghiệm, chỉ là một chỉ tiêu dẫn xuất, được xác định từ độ ẩm tự nhiên, hệ số rỗng và tỷ trọng của đất. Thông số “độ bão hòa” Sr, có đơn vị là %, phản ánh mức độ chứa nước của lỗ rỗng trong đất.

Độ bão hòa của đất chỉ nằm trong khoảng 0%~100%, chứ không thể đạt được giá trị 0% hoặc 100%. Tuy nhiên, hiện nay vẫn tồn tại một quan niệm rất sai lầm rằng, độ bão hòa của đất có thể >100%, do trong đất có chứa hữu cơ (!)

.