Thí nghiệm cơ lý Gỗ tự nhiên & Gỗ nhân tạo để xác định các yêu tố ảnh hưởng đến chất lượng gỗ trong quá trình, trước quá trình thi công và sử dụng.

I. Thí nghiệm cơ lý gỗ tự nhiên

1. Tiêu chuẩn thí nghiệm

Thử nghiệm cơ lý gỗ tự nhiên theo TCVN 8048:2009 nhằm xác định độ ẩm, khối lượng thể tích, độ bền uốn tĩnh, nén vuông góc với thớ, ứng suất kéo vuông góc với thớ.

2. Mẫu kết quả thí nghiệm

Tùy loại gỗ và nhóm gỗ ( thường có 4 nhóm) sẽ có kết quả thí nghiệm khác nhau

TT Các chỉ tiêu thí nghiệm Đơn vị Kết quả Yêu cầu kỹ thuật
 1 Độ ẩm tự nhiên %
 2 Xác định khối lượng thể tích g/cm3
 3 Xác định cường độ nén dọc thớ 105N/m2
 4 Xác định cường độ uốn tĩnh 105N/m2
 5 Xác định cường độ chịu kéo dọc thớ 105N/m2
6 Xác định giới hạn bền khi cắt dọc thớ 105N/m2
  •  Đánh giá: Các chỉ tiêu thử nghiệm của mẫu thử thuộc nhóm .. theo TCVN 1072 : 1971

II. Thí nghiệm cơ lý gỗ nhân tạo

1. Tiêu chuẩn thí nghiệm

  • TCVN 11905:2017 (ISO 16979:2003): Xác định độ ẩm ván gỗ
  • TCVN 7756-4:2007: Xác định khối lượng thể tích ván gỗ
  • TCVN 7756-5:2007: Xác định độ trương nở ván gỗ
  • TCVN 7756-6:2007: Xác định mô đun đàn hồi và độ bền uốn tĩnh ván gỗ
  • TCVN 7756-7:2007: Xác định độ bền kéo vuông góc ván gỗ
  • EN 1534 Wood flooring – Determination of resistance to indentation – Test method (Ván sàn gỗ – Xác định độ cứng bề mặt bằng phương pháp ấn lõm – Phương pháp thử)

2. Mẫu kết quả thí nghiệm

TT Các chỉ tiêu thí nghiệm Đơn vị Kết quả Yêu cầu kỹ thuật Ghi chú
1 Sai lệch kích thước ( chiều dài; chiều rộng, chiều dầy, độ vuông góc,…. mm
2 Độ ẩm %
3 Khối lượng thể tích mẫu khô tuyệt đối g/cm3
4 Độ trương nở chiều dày sau 24h ngâm nước %
5 Độ bền kéo vuông góc với mặt ván MPa
6 Độ bền uốn tĩnh MPa
7 Mô đun đàn hồi uốn tĩnh MPa

III. Dịch vụ thí nghiệm cơ lý gỗ tự nhiên & nhân tạo

Thí nghiệm gỗ tự nhiên - thí nghiệm gỗ nhân tạo

Phòng thí nghiệm trực thuộc Công ty Cổ phần kiểm định chất lượng xây dựng Toàn Cầu cung cấp dịch vụ thí nghiệm các loại gỗ tự nhiên, gỗ nhân tạo, gỗ công nghiệp theo các tiêu chuẩn hiện hành. Giúp Quý khách hàng có được kết quả thí nghiệm chính xác và uy tín để có hướng ứng dụng vật liệu gỗ tối ưu nhất đối với các công trình xây dựng.

Liên hệ:
Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ kiểm Định Toàn cầu
Địa chỉ: 17Lk6 KĐT Đại Thanh, Thanh Trì, Hà Nội
Hotline: 0982 512 385 – 0988 995 332
Email: thinghiemvlxd@gmail.com
Website: thinghiemvlxd.vn