Thí nghiệm gạch Terazo theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7744:2013. Được soát xét từ TCVN 7744 : 2007 và dựa trên cơ sở tiêu chuẩn BS EN 13748-1:2004 và BS EN 13748-2:2004. Tiêu chuẩn này áp dụng cho gạch terazo chất kết dính xi măng dùng lát trong và ngoài nhà.

I. Lấy mẫu thí nghiệm gạch Terazo

1.1. Mẫu gạch terazo để kiểm tra phải đạt tuổi 28 ngày sau khi sản xuất hoặc sớm hơn theo thỏa thuận.

1.2. Mẫu thử được lấy theo lô sao cho mẫu đại diện cả lô sản phẩm đó. Lô là một số lượng gạch cùng loại có cùng hình dáng, kích thước, màu sắc được sản xuất với cùng loại hỗn hợp vật liệu và liên tục trong cùng một thời gian. Cỡ lô thông thường 1.000 m2. Nếu số lượng gạch nhỏ hơn 1.000 m2 coi như một lô đủ.

1.3. Số lượng viên mẫu được quy định như sau:

Chỉ tiêu thử nghiệm

Số viên

Ngoại quan, kích thước và hình dạng

81

Độ bền uốn

4

Bền mài mòn

3

Hệ số ma sát

5

Độ hút nước

3

Độ bền thời tiết

3

CHÚ THÍCH:

1) Những viên gạch thử chỉ tiêu này có thể được sử dụng để thử các chỉ tiêu còn lại

gạch Terrazzo

gạch Terrazzo

II. Các chỉ tiêu thí nghiệm

TT Chỉ tiêu thí nghiệm Tiêu chuẩn thí nghiệm
1 Khuyết tật ngoại quan TCVN 7744 : 2013
2 Sai lệch kích thước, hình dạng và chất lượng bề mặt TCVN 7744 : 2013
3 Độ hút nước bề mặt theo khối lượng  TCVN 7744 : 2013
4 Độ bền uốn TCVN 6355-3:2009
5 Độ chịu mài mòn mất khối lượng bề mặt TCVN 6065:1995
6 Độ mài mòn sâu TCVN 7744 : 2013

III. Mẫu kết quả thí nghiệm gạch Terazo

 

Kết quả gạch