Thiết kế cấp phối bê tông nhựa C19 là quá trình thiết kế thành phần hạt bê tông nhựa để đạt được cấp phối tối ưu đảm bảo các chỉ tiêu cơ lý của mặt đường bê tông nhựa. Theo tiêu chuẩn việt nam TCVN 8820:2011

Bê tông nhựa C19 là một loại bê tông nhựa nóng được tạo thành từ cốt liệu đá dăm, cát, bột khoáng có cỡ hạt lớn nhất là 19mm tỷ lệ phối trộn được sấy nóng và trộn đều theo tỷ lệ thiết kế với nhựa đường.

1. Ứng dụng của bê tông c19 là gì?

Nó được sử dụng trong việc làm mới, sửa chữa, nâng cấp mặt đường ôtô, bến bãi, đường phố, quảng trường

Thành phần cấp phối nhựa bê tông c19: Là một hỗn hợp bao gồm hỗn hợp cốt liệu (đá dăm, cát, bột khoáng) và chất kết dính (nhựa đường 60/70) được phối trộn đồng nhất, nó có kích thước hạt định danh max là 19 mm.

2. Định mức thiết kế cấp phối bê tông nhựa C19

Quy địnhBTNC 19
1. Cỡ hạt lớn nhất danh định, mm19
2. Cỡ sàng mắt vuông, mmLượng lọt qua sàng, % khối lượng
1990÷100
12,571÷86
9,558÷78
4,7536÷61
2,3625÷45
1,1817÷33
0,612÷25
0,38÷17
0,156÷12
0,0755÷8
3.  Hàm  lượng  nhựa   đường  tham khảo, % khối lượng hỗn hợp bê tông nhựa4,8÷5,8
4. Chiều dầy   lớp bê tông nhựa hợp lý (sau khi lu lèn), cm6÷8
5. Phạm vi nên áp dụngLớp mặt dưới

3. Mẫu thiết kế bê tông nhựa C19

Thiết kế bê tông nhựa

Thiết kế bê tông nhựa

Tham khảo bài viết:

Thiết kế bê tông

Thí nghiệm bê tông nhựa

Quy trình thí nghiệm bê tông nhựa