Trước khi có vật liệu để thí nghiệm vật liệu thì chúng ta phải có biên bản lấy mẫu hiện trường hay còn gọi là biên bản lấy mẫu vật liệu đầu vào. Thí nghiệm hiện trường

?? CLICK DOWNLOAD ĐẦY ĐỦ  BIÊN BẢN LẤY MẪU HIỆN TRƯỜNG

Phun nước giữ ẩm để bảo dưỡng bê tông

Phun nước giữ ẩm để bảo dưỡng bê tông

Công trình: …………….

Hạng mục :……………………

Phần Việc : ………………………..

Địa điểm xây dựng : ………………….

            Hôm nay, ngày ……….., tháng………., năm 2015 tại hiện trường …………… Chúng tôi gồm :

 

Đại diện Chủ đầu tư: ……………………….

  • Ông (bà):………………………….. Chức vụ: ……………………………..
  • Ông (bà):………………………….. Chức vụ: ……………………………..

Nhà thầu tư vấn giám sát: …………………

  • Ông (bà):………………………….. Chức vụ: ……………………………..
  • Ông (bà):………………………….. Chức vụ: ……………………………..

Đơn vị thi công:………………………..

  • Ông (bà):………………………….. Chức vụ: ………………………….
  • Ông (bà):………………………….. Chức vụ: ………………………….

Công ty TNHH …………….

  • Bà : …………………,          Chức vụ: Chỉ huy trưởng
  • Ông : ……………..          Chức vụ: KTTC trực tiếp

 

Cùng nhau lập biên bản lấy mẫu như sau:

STTLoại mẫuCấu kiệnSố lượngGhi chú
     
     
     
     
     
     

 

  1. Thời gian và địa điểm lấy mẫu

Bắt đầu :             ……….  ngày……… tháng………. năm 2015

Kết thúc :           ……………ngày………. tháng………… năm 2015

Tại: Công Trình …………………

Các bên lấy mẫu tại hiện trường theo đúng các Tiêu chuẩn việt nam TCVN

Tư vấn giám sát 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị thi công