Đục độ chặt tại hiện trường để kiểm tra độ chặt của nèn, xác định khối lượng thể tích và độ ẩm tốt nhất của Đất. Để trả lời câu hỏi bao nhiêu m2 đục độ chặt. Chúng ta đi tìm hiểu quy trình 22 TCN 334-2006. TCVN 8728:2012; TCVN 8729 : 2012 và TCVN 8217:2009. 

Đục độ chặt

 

Bao nhiêu m2 đục độ chặt tại hiện trường

  • Đối với đường, nền cát 500m2/ 1 điểm
  • Đối với đất thì 800 m2 đục 1 điểm
  • Đối với độ chặt lu lèn: cứ 7.000 m2 hoặc 1 Km (với đường 2 làn xe). Thí nghiệm kiểm tra tại 2 vị trí ngẫu nhiên. Trường hợp rải bằng máy san, kiểm tra tại 3 vị trí ngẫu nhiên.

Để chuẩn bị cho việc thí nghiệm đục độ chặt tại hiện trường cần chuẩn bị 2 nội dung sau:

1. Hiệu chuẩn cân kỹ thuật trước khi sử dụng

Đặt cân lên bàn có mặt bằng phẳng, điều chỉnh các ốc vít để căn chỉnh bọt nước thăng bằng. Để mặt bàn cân ở vị trí nằm ngang tuyệt đối, rồi điều chỉnh cho đòn cân ở trạng thái thăng bằng.

2. Chuẩn bị mẫu đất

Đào lấy đất ở vị trí cần xác định độ ẩm hoặc lấy từ mẫu đất ngay sau khi đã được xác định khối lượng thể tích. Cho đất lên tấm vải nhựa đủ bền, dùng dụng cụ thích hợp làm tơi đất. Trộn đều đất rồi bằng phương pháp thích hợp để lấy ra một lượng đất đại diện khoảng 100 g. Đựng đất vào khay hoặc hộp khô và sạch, có nắp đậy.

Tham khảo thí nghiệm đất: