• Đo điện trở tiếp địa

    Sử dụng máy (thiết bị) đo, kiểm tra điện trở nối đất 3 cực và loại máy kẹp dạng như Ampe kìm được sử dụng phổ biến Bước 1: Kiểm tra...

  • Thí nghiệm hiện trường

    Công ty Toàn Cầu cung cấp dịch vụ thí nghiệm hiện trường với các hạng mục thí nghiệm dưới đây Đo dung trọng, độ ẩm của đất bằng phương pháp...

  • Thí nghiệm phụ gia bê tông

    Phụ gia bê tông là những hợp chất hay hỗn hợp các hợp chất chất vô cơ, hữu cơ có nguồn gốc tự nhiên hay tổng hợp mà khi cho một...

1 2 3 4 12