Hợp quy vật liệu xây dựng theo quy chuẩn việt nam. Là việc đánh giá, chứng nhận sản phẩm, hàng hóa  phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2023/BXD. Được thực hiện bởi tổ chức chứng nhận hợp quy (bên thứ ba). Quy trình hợp quy vật liệu xây dựng của chúng tôi gồm các bước.

Hợp quy vật liệu xây dựng

Bước 1: Chuyên gia đánh giá sơ bộ điều kiện cơ sở sản xuất. Và xem xét các giấy tờ pháp lý của doanh nghiệp.

Bước 2: Tiến hành đánh giá chứng nhận. Lấy mẫu thí nghiệm điển hình của sản phẩm, hàng hóa mà doanh nghiệp sản xuất hoặc nhập khẩu.

Bước 3: Tiến hành thí nghiệm sản phẩm phẩm vật liệu xây dựng

Bước 4: Đánh giá kết quả thí nghiệm và thẩm xét hồ sơ chứng nhận hợp quy

Bước 5: Cấp giấy chứng nhận (Giấy chứng nhận có hiệu lực 3 năm kể từ ngày được cấp).

Bước 6: Đánh giá giám sát định kỳ hàng năm.

Bước 7: Đánh giá tái chứng nhận (2 tháng trước khi hết hiệu lực của giấy chứng nhận cấp lần đầu).

Nội dung chính

Lưu ý:

  • Điều kiện để được đánh giá hợp quy vật liệu xây dựng:  Cơ sở sản xuất trong nước đã xây dựng hệ thống quản lý chất lượng. Theo tiêu chuẩn ISO 9001
  • Đối với sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước: Phương thức đánh giá sử dụng phương thức 5. Và giấy chứng nhận có hiệu lực trong vòng 3 năm. Được đánh giá giám sát định kỳ hàng năm ( không quá 12 tháng mỗi lần)
  • Đối với sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu: Sử dụng Phương thức 1 hoặc phương thức 7
  • Hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy theo phương thức 1 không quá 01 năm và giám sát thông qua việc thử nghiệm mẫu mỗi lần nhập khẩu.
  • Phương thức 7: Giấy chứng nhận hợp quy đánh giá sản phẩm theo Phương thức 7 chỉ có giá trị đối với lô hàng hóa được chứng nhận.

Đăng ký hợp quy vật liệu xây dựng tại đâu??

Hãy liên hệ với chúng tôi theo Hotline: 0982 512 385 để được các lợi ích sau.

  • Giấy chứng nhận hợp pháp, có hiệu lực.
  • Đội ngũ chuyên gia có chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm.
  • Dịch vụ cấp chứng nhận chuyên nghiệp, không ngừng nâng cao chất lượng.
  • Được tư vấn dịch vụ mang lại lợi ích tối đa cho khách hàng.