Để đánh giá được dịch vụ chứng nhận hợp chuẩn giá tốt của Chúng tôi. Thì trước hết cùng chúng tôi tìm hiểu. Chứng nhận hợp chuẩn vật liệu xây dựng là gì? Là việc đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm vật liệu, hàng hóa. Với tiêu chuẩn công bố áp dụng (tiêu chuẩn việt nam hoặc tiêu chuẩn nước ngoài). Được thực hiện bởi các tổ chức đã đăng ký hoạt động chứng nhận.

Chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm

Nội dung chính

Mục đích làm chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm, vật liệu xây dựng.

  • Tạo được sự cạnh tranh trên thị trường, khẳng định được uy tín của doanh nghiệp trên thị trường.
  • Doanh nghiệp hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm.
  • Nâng cao uy tín và hình ảnh doanh nghiệp trên thị trường trong nước và quốc tế.
  • Thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Quy trình chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm: gồm 8 bước

Bước 1: Đăng ký chứng nhận

Bước 2: Xem xét hợp đồng và lập kế hoạch đánh giá

Bước 3: Đánh giá tài liệu

Bước 4: Đánh giá hiện trường

Bước 5: Thẩm xét hồ sơ

Bước 6: Cấp giấy chứng nhận

Bước 7: Đánh giá giám sát định kỳ

Bước 8: Đánh giá chứng nhận lại

Các phương thức đánh giá hợp chuẩn

Phương thức 1: Thí nghiệm mẫu điển hình

Phương thức 2: Thí nghiệm mẫu điển hình kết hợp đánh giá quá trình sản xuất. Giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy trên thị trường.

Phương thức 3: Thí nghiệm mẫu điển hình kết hợp đánh giá quá trình sản xuất. Giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất.

Phương thức 4: Thí nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất. Giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất.  Và trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất.

Phương thức 5: Thí nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất. Giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất . Hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất;

Phương thức 6: Đánh giá và giám sát hệ thống quản lý.

Phương thức 7: Thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa;

Phương thức 8: thử nghiệm hoặc kiểm định toàn bộ sản phẩm, hàng hóa.

Đối tượng chứng nhận hợp chuẩn

Là hàng hóa; sản phẩm, dịch vụ theo những tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, khu vực.  Và cả tiêu chuẩn nước ngoài hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN). Quy chuẩn kỹ thuật địa phương (QCĐP) quy định. Những đối tượng quy định trong QCKT thường liên quan đến. An toàn, sức khỏe, môi trường mang tính bắt buộc áp dụng. Nếu các doanh nghiệp muốn hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc những đối tượng quy định này.

Dịch vụ chứng nhận hợp chuẩn giá tốt ở đâu?

  • Chúng tôi có đội ngũ chuyên gia kinh nghiệm, nhiệt huyết và có tâm sẽ tư vấn cho khách hàng dịch vụ hợp chuẩn nào phù hợp nhất? Phương thức phù hợp nhất.
  • Tuân thủ theo đúng quy trình; quy định.
  • Phục vụ khách hàng 24/24
  • Chi phí phù hợp cho từng loại dịch vụ sản phẩm

Hotline: 0982 512 385 để được tư vấn cụ thể về dịch vụ