• Mẫu biên bản bàn giao mẫu thí nghiệm

    Mẫu biên bản bàn giao mẫu thí nghiệm vật liệu xây dựng như sau: Bên đề nghị/ bàn giao: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG UNICONS Đại diện: Nguyễn...

  • Lấy mẫu và thí nghiệm đá granite

    Lấy mẫu thí nghiệm đá granite như sau. Mẫu đá granite  được lấy ngẫu nhiên từ lô sản phẩm. Lô là những tấm đá của cùng một loại đá. Và...

  • Lấy mẫu thí nghiệm Sơn

    Để đánh giá kiểm tra thí nghiệm chất lượng sơn. Thì việc lấy mẫu thí nghiệm sơn dựa theo tiêu chuẩn TCVN 5669:2007. Tiêu chuẩn này quy định quy trình...

1 2 3 4 5 6 48