Thí nghiệm thép bao gồm các chỉ tiêu thí nghiệm uốn thép; kéo; giãn dài và thành phần hóa học của thép. Tiêu chuẩn áp dụng cho uốn thép là TCVN 198:2014. Đối với Thép hình; thép tấm; thép hộp,… thì phải gia công mẫu trước khi đưa vào thử nghiệm.

Thí nghiệm uốn thép

Mục đích thí nghiệm uốn thép để xem sau khi uốn, thép có bị nứt hay không. Nếu thép bị nứt là không đạt yêu cầu.

Nội dung chính

I. Quy định về mẫu thử khi thí nghiệm uốn thép

1.1. Quy định chung

Phải sử dụng mẫu có mặt cắt ngang hình tròn, vuông, chữ nhật, hoặc đa giác để th. Bt kỳ vùng nào của vật liệu bị ảnh hưởng do cắt. Hoặc cắt bằng ngọn lửa và các hình thức gia công tương tự trong  Chun bị mẫu thử phải được loại bỏ. Tuy nhiên vẫn chp nhận thử mẫu mà phần bị ảnh hưởng của nó chưa được loại bỏ. Miễn là kết quả thử đạt yêu cầu.

Cạnh của mẫu thử hình chữ nhật phải được vê tròn tới bán kính không vượt quá giá trị sau:

– 3 mm, khi chiu dày của mẫu thử bằng hoặc lớn hơn 50 mm;

– 1,5 mm, khi chidày của mẫu thử nhỏ hơn 50 mm và lớn hơn hoặc bằng 10 mm;

– 1 mm khi chiều dày mẫu thử nhỏ hơn 10 mm.

1.2. Chiu rộng của mẫu thử để thí nghiệm uốn thép

Trừ khi có qui định khác trong tiêu chuẩn liên quan, chiu rộng của mu thử phải như sau:

a) bng chiều rộng của sản phm, nếu chiu rộng của sản phm bng hoặc nhỏ hơn 20 mm;

b) khi chiều rộng của sn phẩm lớn hơn 20 mm:

– từ 20 mm đến 50 mm đối vi sản phẩm có chiều dày bng hoặc lớn hơn 3 mm.

1.3. Chiều dày của mẫu thử để thí nghiệm uốn thép

–  Chiều dày của mẫu thử từ tm, dải và đnh hình phải bng chiều dày của sản phẩm. Nếu chiều dày của sản phẩm lớn hơn 25 mm thì có thể được làm giảm bằng gia công. Trên một để đạt được chiều dày không nhỏ hơn 25 mm. Mặt không được gia công của mẫu phải đặt ở phần kéo khi uốn.

 Mẫu thử có mặt cắt ngang hình tròn hoặc đa giác phải bằng mặt cắt ngang. Của sản phẩm đường kính (đối với mặt cắt ngang hình tròn). Hoặc đường kính vòng tròn nội tiếp (đối với mặt cắt ngang hình đa giác) không lớn hơn 30 mm. Khi đường kính hoặc đường kính vòng tròn nội tiếp mẫu lớn hơn 30 mm đến 50 mm. Thì có thể được làm giảm tới không nhỏ hơn 25 mm.