ĐỀ CƯƠNG KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CỦA CÔNG TY TOÀN CẦU

CÔNG TRÌNH                :

HẠNG MỤC                   : KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT

ĐỊA ĐIỂM                 :

GIAI ĐOẠN                     :

CHỦ ĐẦU TƯ          :

ĐV KHẢO SÁT        :

Đề cương khảo sát địa chất

Đề cương khảo sát địa chất

Nội dung chính

I. TỔ CHỨC THI CÔNG

1. Nhân lực

Nhân lực tham gia thi công gồm 1 kỹ sư phụ trách chỉ huy công trường, 01 kỹ sư kỹ thuật hiện trường, 01 tổ máy khoan gồm 3 công nhân kỹ thuật.

2.Thiết bị thi công chính

Thiết bị thi công và máy khoan thể hiện trong bảng  kèm theo

STTTên thiết bị
1Máy khoan XY-1 hoặc thiết bị tương đương
2Thí nghiệm SPT
3Lấy mẫu nguyên dạng
4Thiết bị phụ trợ khác
5Máy tính
6Máy in

3. Phòng thí nghiệm địa kỹ thuật

Công việc thí nghiệm trong phòng được thực hiện tại Công ty cổ phần kđ Chất lượng Xây dựng Toàn Cầu – LASXD508 tại địa chỉ số 24LK4 KĐT Đại Thanh, Thanh Trì, Hà Nội

4. Thời gian thi công

Để đảm bảo tiến độ thi công đề ra thì thời gian thi công kiến nghị như sau:

Số ca làm việc trong ngày : 02 ca

Thời gian làm việc: từ 07h30 đến 11h30 và từ 13h30 đến 17h30 hàng ngày

5.Tiến độ thi công chi tiết

Tổng tiến độ dự kiến: 30 ngày

  • Khoan khảo sát địa chất : 09 ngày
  • Thí nghiệm các chỉ tiêu : 20 ngày
  • Hoàn thiện hồ sơ báo cáo: 01 ngày

II. NỘI QUY, AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

1.Nội quy

Trong thời làm việc cũng như nghỉ cán bộ công nhân chỉ đi lại trong phạm vi hoạt động cho phép, không đi lại lung tung và tuân thủ các nội quy của công trường.

2. An toàn lao động

An toàn lao động đựơc quan tâm hàng đầu, cán bộ công nhân đến hiện trường đều được học lại các nội qui an toàn lao động và đựơc cấp phát các trang bị bảo hộ lao động như mũ cứng, quần áo, ủng và găng tay. Nhà thầu cử 1 cán bộ phụ trách an toàn trực tiếp theo dõi và giám sát công tác an toàn khi thi công. Trước mỗi buổi sáng và kết thúc ngày làm việc các tổ thi công đều có kiểm tra và báo cáo tình hình thi công và công tác an toàn.

Các cán bộ công nhân  hoạt  động trên công trường đều có các chế độ bảo hiểm tai nạn lao động và bảo hiểm xã hội đầy đủ.

Nhà thầu không cho phép bất cứ cán bộ công nhân nào tham gia thi công mà không thực hiện nghiêm túc chế độ an toàn lao động.

3. Vệ sinh môi trường

Các biện pháp dưới đây được đưa ra để đảm bảo vệ sinh môi trường khi thi công:

  • Không vứt bừa bãi các phế liệu
  • Có dụng cụ thu gom các phế thải thi công như dung dịch khoan, mùn khoan …
  • Không đổ và làm vương vãi dầu mỡ trên hiện trường
  • Sau khi thi công xong các phế thải như bùn cát được đưa đến nơi qui định.
  • Không vứt bừa bãi các dụng cụ sinh hoạt, ăn uống trên hiện trường, đảm bảo sạch sẽ khu vực trong quá trình thi công và khi thi công xong.

Trên đây là một số nội dung cơ bản của đề cương khảo sát địa chất công trình

Tải đầy đủ đề cương khảo sát địa chất công trình Tại đây

Tham khảo dịch vụ khảo sát địa chất công trình của Toàn cầu

Chi phí khảo sát địa chất tại Toàn cầu

Báo cáo khảo sát địa chất công trình tại Toàn cầu