Đề cương thí nghiệm vật liệu xây dựng là bước đầu để triển khai thí nghiệm vật liệu xây dựng tại công trình, dự án. Nó vô cùng quan trọng để lên kế hoạch thực hiện việc thí nghiệm vật liệu cho toàn bộ dự án từ phần thô đến hoàn thiện. Tham khảo đề cương thí nghiệm vật liệu của las Toàn cầu như sau.

I./ CƠ SỞ LẬP ĐỀ CƯƠNG THÍ NGHIỆM

1./ Căn cứ pháp lý:

‘- Căn cứ hồ sơ thiết kế:

‘- Căn cứ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và chỉ dẫn KT:

2./ Các quy định, nghị định, điều lệ chung:

‘- Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014

‘- QCVN 16:2019/BXD thay thế QCVN 16:2014/BXD

– Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ : Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

‘- Thông tư Số: 09/2014/TT-BXD ngày 10/07/2014 của bộ xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng

3./ Quy trình, tiêu chuẩn thí nghiệm vật liệu:

– Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu công tác đất TCVN 4447 – 2014.
– Quy định thi công và nghiệm thu kết cấu bê tông cốt thép TCVN 4453 – 1995; TCVN 1651-2008.
– Quy định thi công và nghiệm thu kết cấu gạch, đá TCVN 4085: 2011, TCVN 6355-2008.
– Quy định thi công và nghiệm thu cốt liệu cho bê tông và vữa TCVN 7572-2006; 7570-2006
– Quy trình đầm nén đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm 22TCN 333-06
– Quy trình kỹ thuật phân tích thành phần hạt trong phòng thí nghiệm TCVN 4198-2014
– Quy định thi công và nghiệm thu lấy mẫu, chế tạo, bảo dưỡng, xác định cường độ nén, thử độ sụt mẫu bê tông : TCVN 3105:1993, TCVN 3118:1993, TCVN 3016:1993
– Quy trình kỹ thuật nước cho bê tông và vữa- theo yêu cầu kỹ thuật TCVN 4506 : 2012

4. Nội dung đề cương thí nghiệm vật liệu xây dựng

   DOWN LOAD ĐỀ CƯƠNG THÍ NGHIỆM ĐẦY ĐỦ  TẠI ĐÂY

TT Mã hiệu NỘI DUNG CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM Tần suất
Kiểm tra
Các chỉ tiêu
thí nghiệm
Yêu cầu kỹ thuật
(Giới hạn cho phép)
Tiêu chuẩn thí nghiệm
(Phương pháp thử)
Ghi chú
1 Cát vàng 22TCN 333-06
2 Cát vàng TCVN 7572-2006
TCVN 7570-2006
3 Cát vàng TCVN 8723: 2012
4 Cát vàng TCVN 4198 – 2014
22TCN 262-2000
5 Cát vàng TCVN 4447 – 2012
6
7

Để hiểu rõ hơn về thí nghiệm vật liệu xây dựng Quý khách vui lòng liên hệ với Toàn Cầu theo số Hotline: 0982 512 385 để được tư vấn cụ thể.