Chi phí khảo sát địa chất cho một công trình xây dựng khách sạn như sau:

BÁO GIÁ CÔNG TÁC KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

DỰ ÁN:

ĐỊA ĐIỂM:

GIAI ĐOẠN:

Kính gửi:

Căn cứ:

  •  Căn cứ vào nhu cầu của Quý công ty.
  • Căn cứ vào khối lượng dự kiến thực hiện.
  • Căn cứ vào năng lực của Công ty cổ phần KD CL XD TOÀN CẦU

chi phí khảo sát địa chất

Nội dung chính

Báo giá

TT Hạng mục công việc Đơn vị Khối lượng Đơn giá      (đ) Thành tiền     (đ) Ghi chú
A Hố khoan 60m HK02 38,572,000
I Khoan khảo sát địa chất công trình 18,420,000
1 Chiều sâu khoan vào đất đá I-III m 54 280,000 15,120,000
2 Chiều sâu khoan vào đất đá IV-V m 6 550,000 3,300,000
II Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT 5,082,000 Trung bình 2m/ lần
3 Trong đất đá cấp I-III Lần 27 168,000 4,536,000
4 Trong đất đá cấp IV-VI Lần 3 182,000 546,000
III Thí nghiệm trong phòng 15,070,000
5 Mẫu nguyên dạng 9 chỉ tiêu Mẫu 24 205,000 4,920,000 Trung bình 2m/ mẫu
6 Mẫu xáo động 7 chỉ tiêu Mẫu 6 165,000 990,000
7 Thí nghiệm nén 3 trục CU Mẫu 2 1,380,000 2,760,000
8 Thí nghiệm nén 3 trục CD Mẫu 2 3,200,000 6,400,000
B Hố khoan 50m HK01, HK03 67,340,000
I Khoan khảo sát địa chất công trình 30,700,000
1 Chiều sâu khoan vào đất đá I-III m 90 280,000 25,200,000
2 Chiều sâu khoan vào đất đá IV-V m 10 550,000 5,500,000
II Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT 8,470,000   Trung bình 2m/ lần
3 Trong đất đá cấp I-III  Lần 45 168,000 7,560,000
4 Trong đất đá cấp IV-VI Lần 5 182,000 910,000
III Thí nghiệm trong phòng 28,170,000 Trung bình 2m/ mẫu
5 Mẫu nguyên dạng Mẫu 40 205,000 8,200,000
6 Mẫu xáo động Mẫu 10 165,000 1,650,000
7 Thí nghiệm nén 3 trục CU Mẫu 4 1,380,000 5,520,000
8 Thí nghiệm nén 3 trục CD Mẫu 4 3,200,000 12,800,000
C Các công tác hiện trường khác 10,825,000
1 Thí nghiệm Cắt cánh hiện trường Đoạn 15 415,000 6,225,000  Cắt trong lớp đất yếu từ 0-20m
2 Chi phí dỡ mái tạo mặt bằng các điểm khoan trọn gói 4,600,000
Cộng giá trị trước thuế 116,737,000
Thuế VAT (8%) 9,338,960
Tổng cộng giá trị sau thuế 126,075,960

Ghi chú:

  • Khối lượng trên chỉ là tạm tính, khối lượng thực tế sẽ do Chủ đầu tư nghiệm thu tại hiện trường
  • Chúng tôi rất mong được hợp tác và trở thành đối tác tin cậy của Quý cơ quan

Trên đây là chi phí khảo sát địa chất công trình tham khảo cho 01 công trình. Chi phí khảo sát địa chất phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Để biết chi phí chi tiết, xin vui lòng liên hệ Hotline 0982512385

Tham khảo:

Báo cáo khảo sát địa chất công trình tại Toàn cầu

Đề cương khảo sát địa chất tại Toàn cầu

Khảo sát địa chất công trình xây dựng tại Việt Nam