Trung tâm thí nghiệm vật liệu xây dựng – Las XD 508 thuộc Công ty CP kiểm định chất lượng Xây dựng Toàn cầu. Cung cấp dịch vụ thí nghiệm sơn kẻ đường theo tiêu chuẩn TCVN 8791: 2011. Bao gồm các chỉ tiêu: Màu sắc; Thời gian khô với độ dày 2mm, nhiệt độ 30oC ± 2oC, Độ dày 2mm; Độ phát sáng; Độ bền nhiệt; Nhiệt độ hóa mềm; Độ mài mòn sau 500 vòng quay mài mòn dưới tải trọng 1kg; Độ kháng chảy (Độ chảy trung bình, % đo ở 40oC ); Tỷ trọng  và Độ bám dính.

Thí nghiệm sơn kẻ đường

Thí nghiệm sơn kẻ đường

Mẫu kết quả thí nghiệm SƠN KẺ ĐƯỜNG – SƠN PHẢN QUANG NHIỆT DẺO MÀU TRẮNG

TT Chỉ tiêu cơ lý Đơn vị Yêu cầu Kết quả Ghi chú
1 Màu sắc Y35 Y35 Đạt yêu cầu
2 Thời gian khô với độ dày 2mm, nhiệt độ 30oC ± 2oC, Độ dày 2mm min ≤ 2 1.45
3 Độ phát sáng % ≥ 75 85.12
4 Độ bền nhiệt % ≥ 70 78.37
5 Nhiệt độ hóa mềm oC ≥ 85 oC 92
6 Độ mài mòn sau 500 vòng quay mài mòn dưới tải trọng 1kg g ≤ 0,4 0.18
7 Độ kháng chảy (Độ chảy trung bình,  % đo ở 40oC ) % ≤ 10 1.56
8 Tỷ trọng g/cm3 ± 0,05 g/ml so với giá trị khối lượng riêng do nhà sản xuất quy định 2.006
9 Độ bám dính > 180 psi (1.24MPa) 1.43MPa

Đánh giá: Các chỉ tiêu thử nghiệm của mẫu thử đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 8791: 2011