Trung tâm thí nghiệm vật liệu xây dựng – Las XD 508 thuộc Công ty CP kiểm định chất lượng Xây dựng Toàn cầu. Cung cấp dịch vụ thí nghiệm sơn kẻ đường theo tiêu chuẩn TCVN 8791: 2011. Bao gồm các chỉ tiêu: Màu sắc; Thời gian khô với độ dày 2mm, nhiệt độ 30oC ± 2oC, Độ dày 2mm; Độ phát sáng; Độ bền nhiệt; Nhiệt độ hóa mềm; Độ mài mòn sau 500 vòng quay mài mòn dưới tải trọng 1kg; Độ kháng chảy (Độ chảy trung bình, % đo ở 40oC ); Tỷ trọng  và Độ bám dính.

Thí nghiệm sơn kẻ đường

Thí nghiệm sơn kẻ đường

Mẫu kết quả thí nghiệm SƠN KẺ ĐƯỜNG – SƠN PHẢN QUANG NHIỆT DẺO MÀU TRẮNG

TTChỉ tiêu cơ lýĐơn vịYêu cầuKết quảGhi chú
1Màu sắcY35Y35Đạt yêu cầu
2Thời gian khô với độ dày 2mm, nhiệt độ 30oC ± 2oC, Độ dày 2mmmin≤ 21.45
3Độ phát sáng%≥ 7585.12
4Độ bền nhiệt%≥ 7078.37
5Nhiệt độ hóa mềmoC≥ 85 oC92
6Độ mài mòn sau 500 vòng quay mài mòn dưới tải trọng 1kgg≤ 0,40.18
7Độ kháng chảy (Độ chảy trung bình,  % đo ở 40oC )%≤ 101.56
8Tỷ trọngg/cm3± 0,05 g/ml so với giá trị khối lượng riêng do nhà sản xuất quy định2.006
9Độ bám dính> 180 psi (1.24MPa)1.43MPa

Đánh giá: Các chỉ tiêu thử nghiệm của mẫu thử đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 8791: 2011