Hiện tại,với sự phát triển các ngành công nghiệp sơn vật liệu phủ – đi kèm đó là phải kiểm soát chất lượng sản phẩm – đạt hay không đạt , nâng cao chất lượng sản phẩm. Thí nghiệm chất lượng Sơn Nội Thất – Sơn Kẻ Đường – Sơn Tường – Sơn epoxy, sơn tĩnh điện, sơn PU rất quan trọng. Quý khách có nhu cầu thí nghiệm chất lượng sơn hãy liên hệ với chúng tôi – Phòng Las Toàn Cầu theo số 0982 512 385‬ 

Thí Nghiệm độ bám dính của sơn

Thí Nghiệm độ bám dính của sơn

Một số TCVN nhằm đánh giá chất lượng sơn

TCVN 8652:2012, Sơn tường dạng nhũ tương – Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 2090:2007 (ISO 15528:2000), Sơn, vecni và nguyên liệu cho sơn và vecni – Lấy mẫu;

TCVN 2091:2008 (ISO 1524:2000), Sơn, vecni và mực in – Xác định độ nghiền mịn;

TCVN 2094:1993 (ISO 1513 và 1514:1977), Sơn – Phương pháp gia công màng sơn;

TCVN 2095:1993, Sơn – Phương pháp xác định độ phủ;

TCVN 2096:1993 (ISO 1517:1973 và ISO 1917:1990) Sơn – Phương pháp xác định độ khô và thời gian khô;

TCVN 2097:1993 (ISO 2409:1992), Sơn – Phương pháp cắt xác định độ bám dính của màng sơn;

 


Video thí nghiệm độ bám dính của sơn

 

TCVN 2102:2008, Sơn – Phương pháp xác định màu sắc;

TCVN 3121-11:2003 (EN 1015:2000), Vữa xây dựng – Phương pháp thử – Phần 11: Phương pháp xác định cường độ uốn và nén của vữa đã đóng rắn;

TCVN 5669:2007 (ISO 1513:1992), Sơn và vecni – Kiểm tra và chuẩn bị mẫu thử;

TCVN 5670:2007 (ISO 1514:2004), Sơn và vecni – Tấm chuẩn để thử;

> Xem thêm dịch vụ:

Thí Nghiệm Tôn Chống Cháy – Khả năng chịu lửa của tôn chống cháy

TCVN 8653-1:2012 (GB/T9755 và JIS K5600:2001), Sơn tường dạng nhũ tương – Phương pháp thử – Phần 1: Xác định trạng thái sơn trong thùng chứa, đặc tính sử dụng, độ ổn định ở nhiệt độ thấp và ngoại quan màng sơn;

TCVN 8653-2:2012, Sơn tường dạng nhũ tương – Phương pháp thử – Phần 2: Xác định độ bền nước của màng sơn;

TCVN 8653-3:2012, Sơn tường dạng nhũ tương – Phương pháp thử – Phần 3: xác định độ bền kiềm của màng sơn;

TCVN 8653-4:2012, Sơn tường dạng nhũ tương – Phương pháp thử – Phần 4: Xác định độ bền rửa trôi của màng sơn;

TCVN 8653-5:2012, Sơn tường dạng nhũ tương – Phương pháp thử – Phần 5: Xác định độ bền chu kỳ nóng lạnh của màng sơn.