Lời nói đầu:

ĐLVN 273 : 2015 do Ban kỹ thuật đo lường TC 7 “Phương tiện đo độ dài và các đại lượng liên quan” biên soạn. Viện Đo lường Việt Nam đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành.

Nội dung chính

Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này qui định quy trình hiệu chuẩn cho các thiết bị đo mức chuẩn dùng để kiểm định phương tiện đo mức xăng dầu tự động, có phạm vi đo đến 30 m và độ không đảm bảo đo không vượt quá (0,045 + 0,015L) mm, với L là chiều dài danh nghĩa của thiết bị đo mức chuẩn, được tính bằng mét (m).

Giải thích từ ngữ

Các từ ngữ trong văn bản này được hiểu như sau:

  • Thiết bị đo mức tự động: viết tắt là ALG (Automatic Level Gauge), là thiết bị đo lường được sử dụng để đo và hiển thị một cách tự động mức của chất lỏng có chứa trong bể đong cố định.
  • Thiết bị đo mức chuẩn: viết tắt là SLG (Standard Level Gauge), là thiết bị chuẩn được sử dụng để kiểm định
  • Vạch chia: là tập hợp các vạch được in, khắc … đánh dấu trên SLG qua đó xác định các giá trị đo được của
  • Vạch chia chính: gồm hai vạch chia nằm tại hai đầu SLG mà giá trị đo thể hiện bởi chúng là giá trị đo lớn nhất của

Các phép hiệu chuẩn

Phải lần lượt tiến hành các phép hiệu chuẩn ghi trong bảng 1.

Bảng 1

TTTên phép hiệu chuẩnTheo điều mục của ĐLVN
1Kiểm tra bên ngoài7.1
2Kiểm tra kỹ thuật7.2
3Kiểm tra đo lường7.3

Phương tiện hiệu chuẩn

Các phương tiện đo dùng để hiệu chuẩn phương tiện đo mức chuẩn được nêu trong bảng 2.

Bảng 2

 

STT

Tên phương tiện hiệu chuẩnĐặc trưng kỹ thuật đo lường cơ bảnÁp dụng cho điều mục của ĐLVN
1Chuẩn đo lường
 

 

Hệ thống thiết bị đo chiều dài chuẩn

–   Giá trị đo lớn nhất của hệ thống chuẩn lớn hơn hoặc bằng giá trị đo lớn nhất của SLG cần hiệu chuẩn.

–   Độ không đảm bảo đo phép đo chiều dài của chuẩn không vượt

quá 1/3 MPE của SLG cần hiệu chuẩn.

 

 

 

7.3

2Phương tiện đo khác
 

2.1

 

Nhiệt ẩm kế

–   Phạm vi đo:

(10 ~ 50) °C & (30 ~ 70) %RH

–   Giá trị độ chia: 1 °C, 1 %RH

 

7.3

2.2Nhiệt kế tiếp xúc–   Phạm vi đo: (18 ~ 22) °C

–   Giá trị độ chia: 0,1°C.

7.3

Điều kiện hiệu chuẩn

Khi tiến hành hiệu chuẩn phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

  • Nhiệt độ: (20 ± 1) ºC

– Độ ẩm: (55 ± 5) %RH.

> Tham khảo thêm:

Dịch vụ Hiệu chuẩn & Kiểm định thiết bị phòng LAS

Chuẩn bị hiệu chuẩn

Trước khi tiến hành hiệu chuẩn phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây:

  • SLG phải được lắp đặt và vận hành theo đúng hướng dẫn lắp đặt của nhà sản xuất.
  • SLG phải được vệ sinh sạch, để ổn định trong phòng đo thời gian ít nhất 12 giờ và đảm bảo nhiệt độ SLG trong khoảng (20 ± 1) °C trước khi tiến hành hiệu chuẩn.

>> Download đầy đủ ĐLVN 273 : 2015 tại đây