Mẫu biên bản bàn giao mẫu thí nghiệm vật liệu xây dựng như sau:

Bên đề nghị/ bàn giao: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG UNICONS

Đại diện: Nguyễn Tuấn Khanh                                         Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

Bên nhận bàn giao: CÔNG TY CP KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG TOÀN CẦU

Đại diện: Linh Văn Thực                                                     Chức vụ: TP Thí nghiệm VLXD

Thông tin khách hàng và bảng kê sản phẩm:

  1. Tên dự án : Villas Q1 Farm Zone Thanh Xuân
  2. Địa chỉ : Ngọc Thanh – Phúc Yên – Vĩnh Phúc.
  3. Địa điểm lấy mẫu: Công trình Villas Q1 Farm Zone Thanh Xuân.
  4. Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 3126 : 2005, ISO 3127 : 1994
  5. Ngày nhận mẫu: 20/8/2022

 

 

Biên bản bàn giao mẫu thí nghiệm

 

TT 

Sản phẩm được lấy mẫu

 

Số lượng mẫu Độ dài mẫu 

Ngày lấy mẫu

 

01

 

 

Ống nhựa uPVC luồn dây điện 20mmx1,3mmx2,92m

 

01 

1m

 

 

20/08/2022

 

02 

Ống nhựa uPVC luồn dây điện 32mmx2.1mmx2,92m

 

01 

1m

 

 

20/08/2022

 

03 

Ống PVC Hoa Sen C1 phi 34mmx1.7mm

 

01 

1m

 

 

20/08/2022

 

04 

Ống PVC Hoa Sen C1 phi 42mmx1.7mm

 

01 

1m

 

 

20/08/2022

 

05 

Ống PVC Hoa Sen C2 phi 60mmx2.3mm

 

01 

1m

 

 

20/08/2022

 

 

  • Mẫu được niêm phong, không bị rò rỉ, thất thoát.
  • Phòng thử nghiệm có trách nhiệm lưu mẫu theo quy định, yêu cầu của pháp luật.
  • Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, đã được các bên thông qua, mỗi bên giữ 01 bản./.

Đại diện bên đề nghị                                                    Đại diện bên nhận                    Đại diện bên nhận

 

trên đây là mẫu biên bản bàn giao mẫu thí nghiệm của Phòng thí nghiệm LAS 508