Trung tâm thí nghiệm vật liệu xây dựng  liệt kê đầy đủ chi tiết các tiêu chuẩn thí nghiệm vật liệu chống thấm như sau:

TCVN 8826:2011 về phụ gia hóa học cho bê tông

Các tiêu chuẩn thí nghiệm vật liệu chống thấm

TT Chỉ tiêu thí nghiệm Tiêu chuẩn thí nghiệm Ghi chú
1 Xác định chiều dày TCVN 9409-1:2014
2 Khối lượng riêng TCNV 4866:2013; ISO 2781:2008
3 Xác định độ bám dính TCVN 2097:1993; TCVN 4867:2018; ISO 2781:2008; C1583:2020; ASTM D903-98
4 Xác định lực kéo dứt và độ giãn dãn dài khi đứt TCVN 4509:2013; TCVN 9067-1:2012; ASTM D2523-06; ASTM D412-16; ISO 37:2017
5 Độ bền mối dán TCVN 9409-2:14
6 Xác định độ bền chọc thủy động TCVN 9067-2:12; ASTM D5635-04
7 Xác định độ bền nhiệt TCVN 9067-3:12; ASTM D5147-11
8 Xác định độ thấm nước dưới áp lực thủy bình TCVN 9067-4:12; ASTM D4554-08
9 Xác định độ cứng shore A,B,C,D TCVN 1595:2013; ISO 7619:2010; ASTM D2240-15
10 Xác định tỉ lệ thay đổi khối lượng sau khi lão hóa nhiệt TCVN 2229:2007; TCVN 9409-3:2014
11 Độ bền trong hóa chất lỏng TCVN 9407:2014; TCVN 9847:2013; ISO 175:2010
12 Cường độ bám dính sau ngâm nước, cường độ bám dính sau lão hóa nhiệt, khả năng tạo cầu vết nứt ở điều kiện thường BSEN 14891:2017; BS 13578:2003
13 Silicone xảm khe cho kết cấu xây dựng: Xác định độ chảy; xác định khả năng đùn chảy; xác định độ cứng shore A; xác định ảnh hưởng của lão hóa nhiệt đến sự tổn hao khối lượng; tạo nứt và tạo phấn; xác định thời gian không dính bề mặt, xác định cường độ bám dính TCVN 8267:1-6:2003
14 Vật liệu bảo vệ mặt bê tông: Tỷ trọng, độ ph, độ thấm hơi nước, độ bám đính, độ bền hóa chất, độ thâm nhập, độ hút nước, độ bền kiềm, độ bền va đập TCVN 11839:2017; EN 1504-2; EN 1062:2004; BSEN 13529:2003

Trên đây là các chỉ tiêu thí nghiệm vật liệu chống thấm. Để biết thêm chi tiết  Liên hệ:
Công ty Cổ phần  kiểm Định chất lượng xây dựng Toàn cầu
Địa chỉ: 17LK6 KĐT Đại Thanh, Thanh Trì, Hà Nội
Hotline: 0982 512 385
Email: thinghiemvlxd@gmail.com
Website: thinghiemvlxd.vn