Trung tâm thí nghiệm vật liệu xây dựng  liệt kê đầy đủ chi tiết các tiêu chuẩn thí nghiệm vật liệu chống thấm như sau:

TCVN 8826:2011 về phụ gia hóa học cho bê tông

Các tiêu chuẩn thí nghiệm vật liệu chống thấm

TTChỉ tiêu thí nghiệmTiêu chuẩn thí nghiệmGhi chú
1Xác định chiều dàyTCVN 9409-1:2014
2Khối lượng riêngTCNV 4866:2013; ISO 2781:2008
3Xác định độ bám dínhTCVN 2097:1993; TCVN 4867:2018; ISO 2781:2008; C1583:2020; ASTM D903-98
4Xác định lực kéo dứt và độ giãn dãn dài khi đứtTCVN 4509:2013; TCVN 9067-1:2012; ASTM D2523-06; ASTM D412-16; ISO 37:2017
5Độ bền mối dánTCVN 9409-2:14
6Xác định độ bền chọc thủy độngTCVN 9067-2:12; ASTM D5635-04
7Xác định độ bền nhiệtTCVN 9067-3:12; ASTM D5147-11
8Xác định độ thấm nước dưới áp lực thủy bìnhTCVN 9067-4:12; ASTM D4554-08
9Xác định độ cứng shore A,B,C,DTCVN 1595:2013; ISO 7619:2010; ASTM D2240-15
10Xác định tỉ lệ thay đổi khối lượng sau khi lão hóa nhiệtTCVN 2229:2007; TCVN 9409-3:2014
11Độ bền trong hóa chất lỏngTCVN 9407:2014; TCVN 9847:2013; ISO 175:2010
12Cường độ bám dính sau ngâm nước, cường độ bám dính sau lão hóa nhiệt, khả năng tạo cầu vết nứt ở điều kiện thườngBSEN 14891:2017; BS 13578:2003
13Silicone xảm khe cho kết cấu xây dựng: Xác định độ chảy; xác định khả năng đùn chảy; xác định độ cứng shore A; xác định ảnh hưởng của lão hóa nhiệt đến sự tổn hao khối lượng; tạo nứt và tạo phấn; xác định thời gian không dính bề mặt, xác định cường độ bám dínhTCVN 8267:1-6:2003
14Vật liệu bảo vệ mặt bê tông: Tỷ trọng, độ ph, độ thấm hơi nước, độ bám đính, độ bền hóa chất, độ thâm nhập, độ hút nước, độ bền kiềm, độ bền va đậpTCVN 11839:2017; EN 1504-2; EN 1062:2004; BSEN 13529:2003

Trên đây là các chỉ tiêu thí nghiệm vật liệu chống thấm. Để biết thêm chi tiết  Liên hệ:
Công ty Cổ phần  kiểm Định chất lượng xây dựng Toàn cầu
Địa chỉ: 17LK6 KĐT Đại Thanh, Thanh Trì, Hà Nội
Hotline: 0982 512 385
Email: thinghiemvlxd@gmail.com
Website: thinghiemvlxd.vn