TCVN 3105:1993 Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu bê tông quy định phương pháp lấy mẫu  bê tông. Phương pháp chế tạo và bảo dưỡng các mẫu thử bê tông  dùng để kiểm tra các tính chất. Chất lượng của chúng trong quá trình thi công, sản xuất và nghiệm thu các kết cấu sản phẩm.

Phun nước giữ ẩm để bảo dưỡng bê tông

Phun nước giữ ẩm để bảo dưỡng bê tông

Mẫu thử các tính chất của hỗn hợp bê tông được lấy tại hiện trường hoặc được chuẩn bị trong phòng thí nghiệm.

Mẫu hiện trường được lấy khi cần kiểm tra chất lượng của hỗn hợp bê tông. Hoặc bê tông trong quá trình sản xuất, thi công và nghiệm thu.

Mẫu thử trong phòng thí nghiệm được chuẩn bị khi cần thiết kế mác bê tông hoặc kiểm tra các thành phần định mức vật liệu trước khi thi công.


Chi tiết nội dung Tiêu chuẩn TCVN 3105-1993. Mời Quý vị xem hoặc download tại đây: TCVN 3105-1993 – Lay mau, che tao va bao duong mau be tong

Quý vị có nhu cầu thí nghiệm kiểm tra chất lượng bê tông vui lòng liên hệ:

TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG LAS-XD 508

– Địa chỉ: Có 3 địa điểm Hà Đông; Thanh Xuân; Từ Liêm

– Hotline: 0982.512.385

– Email: thinghiemvlxd@gmail.com